Přednáška Dr. Treistera

Oddělení orální medicíny VFN a 1. LF UK dne 26. 9. 2023 již podruhé hostilo jednu z nejzářivějších hvězd současné světové orální medicíny. Pan doktor Treister je vedoucím lékařem Division of Oral Medicine and Dentistry na Brigham and Women's Hospital a profesorem na Harvard School of Dental Medicine. Ve své vědecké činnosti se zabývá především orálními projevy hematoonkologických onemocnění a nežádoucími účinky protinádorové terapie. Dr. Treister je autorem mnoha významných publikací a členem několika pracovních skupin (výběrově Mucositis Guidelines Leadership Group MASCC/ISOO). Jeho akademická reputace vedla i k získání ceněného postu prezidenta prestižní American Academy of Oral Medicine (AAOM) v letech 2022-2023.

Dr. Treister pro nás připravil přednášku s názvem "Chronic Oral Lesions". Téma jsme vybírali společně tak, aby oslovilo lékaře různých odborností, kteří ošetřují pacienty s onemocněním ústních sliznic. Kromě stomatologů se zúčastnili lékaři dalších specializací, např. imunologové a patologové. Čas poslechnout si pana doktora si našli i odborníci z dalších pracovišť, zejména Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Přednáška i následná diskuze byly velmi kladně přijaty i ze strany našich studentů.

Autorka této reportáže, MDDr. Markéta Janovská z oddělení orální medicíny, říká, že je pro ni vždy potěšením s Dr. Treisterem strávit čas. "Pojí nás nejen společná vášeň pro orální medicínu, ale především přátelství. Jsem velmi ráda, že si oblíbil Oddělení orální medicíny VFN a 1. LF UK, naši krásnou fakultu i Prahu. Skvělé je i to, že můžeme celou řadu zajímavých klinických případů konzultovat právě s Nathanielem, který je vždy ochotný pomoci. Nathaniel je velkou inspirací po stránce profesní i osobnostní a jeho přátelství si obrovsky vážím."

5697 5698 5699

Rychlý kontakt
Stomatologická klinika

Kateřinská 32
více zde »

contact1.jpg

VFN

U Nemocnice 2
více zde »

contact2.jpg

Fakultní poliklinika

Karlovo náměstí 32
více zde »

contact3.jpg