O klinice

Stomatologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) byla založena v roce 1922 a nedávno oslavila své sté výročí. Více informací o historii kliniky naleznete zde.

Mezi hlavní aktivity kliniky patří:
1. Poskytování specializované péče ve všech oborech stomatologie
2. Zajištění výuky zubního lékařství
3. Vědecká a výzkumná činnost

Vedení kliniky:

Přednosta klinikyprof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMS (rene.foltan@lf1.cuni.cz, +420 224 96 31 91).

Kontakt na sekretariáty (není určen k objednávání pacientů!):
VFN (Blanka Klákalová): 
U Nemocnice 499/2, Praha 2, tel. 224 96 31 91, e-mail: kucoch@vfn.cz
1.LF UK (Kateřina Hokeová): Kateřinská 32, Praha 2, tel. 224 96 45 69, e-mail: katerina.hokeova@vfn.cz

Primář stomatochirurgie: MUDr. et MUDr. Jiří Holakovský, e-mail: jiri.holakovsky@vfn.cz
Primář ambulantní části:  MUDr. et MDDr. Jaroslav Valach, Ph.D., tel. 224 96 68 29, e-mail: jaroslav.valach@vfn.cz

Zástupci přednosty pro výuku:
Výuka zubního lékařství české paralelky: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, tel. 224 96 68 26, e-mail: ladislav.korabek@lf1.cuni.cz
Výuka zubního lékařství anglické paralelky: MDDr. Antonín Tichý, Ph.D. et Ph.D., tel. 224 96 68 05, e-mail: antonin.tichy@lf1.cuni.cz
Výuka stomatologie pro studenty všeobecné medicíny, Erasmus: MUDr. et MUDr. Karel Klíma, Ph.D., tel. 224 96 27 23, e-mail: karel.klima@vfn.cz

Rychlý kontakt
Stomatologická klinika

Kateřinská 32
více zde »

contact1.jpg

VFN

U Nemocnice 2
více zde »

contact2.jpg

Fakultní poliklinika

Karlovo náměstí 32
více zde »

contact3.jpg