Ošetření u studentů

Tato stránka slouží výhradně pro pacienty, kteří mají zájem o vyšetření nebo ošetření v rámci praktické výuky studentů zubního lékařství. Pro pacienty, kteří potřebují vyšetření nebo ošetření v rámci odborných ambulancí stomatologické kliniky, slouží web Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde najdete rychlý přehled kontaktů i seznam odborných ambulancí včetně jejich základního popisu, ordinační doby a kontaktů.

Ošetření u studentů zubního lékařství:
Studium zubního lékařství je specifické tím, že jeho absolvent musí být schopen samostatně vykonávat povolání zubního lékaře. Z toho důvodu je nezbytnou součástí studia klinická praxe pod dohledem zkušených lékařů. První dva roky si studenti základní výkony zkouší na simulátorech, a od třetího ročníku postupně začínají ošetřovat pacienty a v pátém tvoří praxe většinu jejich studijních povinností.


Jaké výkony mohou studenti provádět?

Na naší fakultě je praktická výuka koncipována tak, aby simulovala práci praktického zubního lékaře. Narozdíl od jiných fakult tedy není členěna dle jednotlivých oddělení (záchovná stomatologie, protetická stomatologie, parodontologie), ale studenti mají možnost na výukových sálech navrhnout a provést komplexní léčebné plány. Stanovení plánu probíhá po vstupním vyšetření a konzultaci s odborníky z jednotlivých podoborů stomatologie.

Mezi běžně prováděné výkony patří vyšetření, dentální hygiena, ošetření zubního kazu zhotovením výplně, dostavby zubů např. po úrazech, ošetření kořenových kanálků, zhotovení korunek, můstků i snímatelných náhrad, ošetření onemocnění parodontu, případně i extrakce zubů. Některé komplexní výkony však medici neprovádí, např. komplikované extrakce zubů, náročná protetická ošetření (např. můstky velkého rozsahu), opětovné ošetření již zaplněných kořenových kanálků (tzv. reendodoncii), zavedení implantátů, nebo ošetření v analgosedaci a celkové anestezii. O tom, zda student může výkon provést, vždy rozhoduje dozorující lékař.

Čím se liší ošetření u studentů od zubního lékaře?

Největší rozdíl spočívá v délce ošetření, která je na výukových sálech podstatně delší než v běžné praxi zubního lékaře. To je částečně dáno nižší zkušeností studentů, kteří na precizní provedení výkonu potřebují delší čas, ale také nutností pravidelných kontrol dozorujícími lékaři, na které se mnohdy čeká, protože mívají na starosti více křesel současně. Dalším rozdílem je, že se nejedná o samostatné ordinace, ale velký sál rozdělený do prosklených boxů, které zajišťují klid a soukromí během ošetření, ale zároveň umožňují efektivní kontrolu dozorujícími lékaři.

Podstatným rozdílem je i to, že Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze není registrujícím pracovištěm. To znamená, že ani opakované ošetření u studentů plně nenahrazuje praktického zubního lékaře - jednak proto, že výuka neprobíhá celoročně, a druhak z důvodu, že některé náročné výkony studenti provádět nemohou.

V neposlední řadě je nutné říct, že v rámci opakovaných návštěv může být ošetření provedeno různými studenty a pod dohledem různých dozorujících lékařů. Přestože je snaha o provedení celého léčebného plánu jedním studentem, někdy to z časových či organizačních důvodů není možné.

 

Je ošetření u studentů bezpečné?

Ano, péče u studentů není třeba se obávat. Studenti začínají ve třetím ročníku základními výkony (vyšetření, dentální hygiena, otiskování, výplně menšího rozsahu) a ke složitějším výkonům se postupně dostávají ve čtvrtém a pátém ročníku. Veškeré ošetření samozřejmě probíhá pod dohledem zkušených lékařů, kteří jeho průběh kontrolují a odpovídají za jeho kvalitu.

 

Platí se za ošetření u studentů?

Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami, takže základní zdravotní péče je hrazena pojišťovnou. Ošetřujeme však i samoplátce, kteří nemají české veřejné zdravotní pojištění, a provádíme řadu nadstandardních výkonů, jejichž ceník je pacientům k dispozici. U placených výkonů má pacient z důvodu vyšší časové náročnosti ošetření u studentů nárok na slevu 30 % z ceny ošetření. Pacient je o ceně výkonu vždy informován předem, a platbu lze provést hotově i kartou.

Jak se mohu objednat?

Na rozdíl od ošetření v odborných ambulancích není pro ošetření u studentů nutná žádanka od praktického zubního lékaře. Na vstupní vyšetření se můžete objednat na telefonním čísle 224 96 43 82 (denně 8:00-15:00, v pátek 8:00-14:00), kde Vám případně zodpovíme i Vaše dotazy. Prosíme však o trpělivost, pokud je telefonní linka obsazena nebo pokud Vaše volání není přijato okamžitě z důvodu vytížení příslušných pracovníků. Alternativou je objednání e-mailem na adrese renata.zarubova@lf1.cuni.cz nebo renata.zarubova2@vfn.cz, případně Vám rádi zavoláme zpět. Termín vyšetření záleží na aktuální kapacitě výukových sálů.

Jak se dostanu na výukové sály?

Výukové sály se nachází na děkanátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (Kateřinská 32, Praha 2). Ošetření u studentů 4. a 5. ročníku probíhá na horním výukovém sále ve 3. nadzemním podlaží (číslo dveří 3.014), zatímco ošetření u studentů 3. ročníku se koná na dolním výukovém sále ve 2. nadzemním podlaží (číslo dveří 2.023). V rámci budovy je možné využít výtah, zcela bezbariérový přístup je možný pouze přes dvůr (vstup z ulice Ke Karlovu).

Příjezd MHD:
- I. P. Pavlova - Metro C, asi 5 minut poklidnou chůzí od kliniky.
- Karlovo náměstí - Metro B, 10-15 minut chůze od kliniky, mírně do kopce.
- Štěpánská - Tramvaje č. 4, 6, 10, 16, 22, 23, asi 5 minut chůze od kliniky.
- Kateřinská - Autobus č. 148, pro méně mobilní pacienty - spojuje Karlovo náměstí a I. P. Pavlova (interval asi 15 minut), zastávka na rohu u kliniky

Příjezd autem: Kapacita parkovacích míst v ulici Kateřinská je omezená, doporučujeme parkovat v ulici Ke Karlovu nebo Viničná.

 


Rychlý kontakt
Stomatologická klinika

Kateřinská 32
více zde »

contact1.jpg

VFN

U Nemocnice 2
více zde »

contact2.jpg

Fakultní poliklinika

Karlovo náměstí 32
více zde »

contact3.jpg