Odborné poradny

ONKOLOGICKÁ PORADNA
Adresa: Areál VFN, U Nemocnice 2, Praha 2, vchod AB, přízemí, ambulance č. 1 a 4
Telefon: 22496 2723, 22496 2725
E-mail: OPSVFN(zavinac)SEZNAM.CZ
Den: pátek 9 – 12 hod
Lékaři: odb. as. MUDr. Karel Hora, MUDr. Jiří Holakovský, MUDr. Michal Šipoš,
   odb. as. MUDr. Hana Honová
Sestra: Michaela Tabáčková
Poradna zajišťuje komplexní vyšetření, stanovení léčebného postupu, vhodnou rehabilitaci a dispenzarizaci nemocných s nádorovým postižením úst a obličeje. Poskytuje rovněž konsiliární služby. Těsně spolupracuje s ostatními odděleními kliniky, pracovišti VFN a dalšími léčebnými zařízeními ČR.
PORADNA  PRO  IMPLANTOLOGII
Adresa: Areál VFN, U Nemocnice 2, Praha 2, vchod AB, přízemí, ambulance č. 4
Telefon: 224 962 724
E-mail: jiri.holakovsky(zavinac)post.cz
Den: úterý 14 – 16 hod
Lékaři: MUDr. Jiří Holakovský, doc. MUDr. Hana Hubálková, PhD., MUDr. Jaroslav Nečas, MUDr. Jaroslav Valach
Sestra: Eva Vlčková
Poradna zajišťuje vyšetření pacientů přicházejících se zájmem o zubní implantáty. Přítomnost erudovaného chirurga a protetika zaručuje komplexní pohled na problematiku. Poradna dále spolupracuje s dalšími pracovišti kliniky a VFN např. při řešení rozsáhlých obličejových defektů epitézami fixovanými na nitrokostní implantáty.
PORADNA  PRO  OBLIČEJOVOU  EPITETIKU
Adresa: Fakultní poliklinika, Karlovo nám. 32, Praha 2, 4. patro, dveře č. 4.74
Telefon: 224 966 646
E-mail: ruzena.zakova(zavinac)vfn.cz
Den: první pátek v měsíci 8 – 12 hod
Lékaři: doc. MUDr. Hana Hubálková, PhD., doc. MUDr. Marie Bartoňová, CSc.,
Sestra Růžena Žáková
Poradna se zabývá návrhy ošetření rozsáhlých defektů obličeje nejrůznějšího původu, zejména po radikálních onkologických operacích a koordinací následné rekonstrukční péče náhradami z plastických hmot - epitézami. Úzce spolupracuje s oddělením maxilofaciální chirurgie a s poradnou pro implantologii.
PORADNA  PRO  ONEMOCNĚNÍ  ČELISTNÍCH  KLOUBŮ
Adresa:  Stomatologická klinika, Kateřinská 32, Praha 2, 1. patro, dveře č.2020
Telefon: 22496 4381  v ordinační hodiny
E-mail: TMK-poradna(zavinac)seznam.cz
Den: pro nové pacienty:
pondělí 13 – 15.00
úterý 13 – 15.00
Lékaři: odb. as. MUDr. Vladimír Machoň, odb. as. MUDr. Pavel Kalvoda,
MUDr. Kristýna Engelová, MUDr. Karel Klíma, MUDr. Viktor Seidler
Sestra: Monika Jiřičková
Renáta Nemčeková
Poradna zajišťuje vyšetření, diagnostiku a plán léčení nemocí čelistních kloubů ve spolupráci maxilofaciálního chirurga a specialistů na stomatologickou protetiku. Spolupracuje s ostatními odděleními kliniky a dalšími pracovišti VFN.
PORADNA  PRO  DĚTI  VYŽADUJÍCÍ  ZVLÁŠTNÍ  PÉČI
Adresa: Stomatologická klinika,Kateřinská 32, Praha 2, přízemí, dětské odd.
Telefon: 224 964 564
E-mail: jan.handzel(zavinac)lf1.cuni.cz
Den:  čtvrtek 9 – 11
Lékař: doc. MUDr. Jan Handzel, CSc.
Sestra: Věra Hanková
Poradna řeší problematiku obtížně ošetřitelných nebo neošetřitelných dětí. Po vyšetření a stanovení diagnózy indikuje optimální způsob ošetření v analgezii nebo celkové anestézii. Nutné je doporučení ošetřujícího zubního lékaře, pediatra, případně dalších odborníků.
PORADNA  PRO  MIKROCHIRURGICKOU  REKONSTRUKČNÍ  CHIRURGII
Adresa: Areál VFN, U Nemocnice 2, Praha 2, vchod AB, přízemí, ambulance č. 4
Den: každý druhý pátek v měsíci 12 – 14 hod
Telefon: 224 963 138
E-mail: ortognatniporadna(zavinac)seznam.cz
Lékaři: odb. as. MUDr. René Foltán, PhD., MUDr. Roman Kufa
Sestra: Michaela Tabáčková
Poradna se zabývá indikacemi k mikrochirurgickým rekonstrukčním výkonům v terapii vrozených, získaných a pooperačních deformit a defektů obličeje. Poskytuje konsiliární služby pro celou ČR.
PORADNA  PRO  VROZENÉ  VADY  OBLIČEJE
Adresa: Stomatologická klinika, Kateřinská 32, Praha 2, přízemí, ortodontické odd.
Den: pondělí 13 – 15 hod
Telefon: 224 964 566
E-mail: ortognatniporadna(zavinac)seznam.cz
Lékaři odb. as. MUDr. René Foltán, PhD., odb. as. MUDr. Hana Tycová,
odb. as. MUDr. Gabriela Pavlíková, odb. as. MUDr. Jiří Petr,
odb. as. MUDr. Jan Horal
Sestra: Jitka Dosoudilová
Poradna provádí ve spolupráci s ortodontickým odd. kliniky vyšetření a diagnostiku vrozených i získaných vad obličeje. Indikuje optimální metody léčení a pooperační rehabilitace. Úzce spolupracuje se Spánkovou laboratoří Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha chirurgickým léčením syndromu obstrukční spánkové apnoe.
PORADNA  PRO  KOŽNÍ  NEMOCI  OBLIČEJE
Adresa: Areál VFN, U Nemocnice 2, Praha 2, vchod AB, přízemí, ambulance č. 4 
Den: pondělí 13 – 14.45 hod
čtvrtek    9 - 12 hod
Telefon: 224 962 725
224963138
E-mail: michaela.borska(zavinac)vfn.cz
Lékař: MUDr. Michaela Borská
Sestra: Bc. Petra Hercíková
Poradna provádí vyšetření, diagnostiku a indikace léčení kožních onemocnění obličeje, zejména nádorů. Úzce spolupracuje s Poradnou pro pigmentové névy a melanomy Dermatologické kliniky VFN a s Centrem fotonické medicíny.
CENTRUM  FOTONICKÉ  MEDICÍNY VFN
Adresa: Ke Karlovu 13, Praha 2, 1. patro
Ord. doba: pondělí – úterý 9 – 13 hod  dermatologická klinika
středa 9 – 15 hod. stomatologická klinika
čtvrtek 9 – 13 hod. ORL klinika
Telefon: 224 965 069
E-mail: roman.smucler(zavinac)lf1.cuni.cz
Lékaři: pondělí MUDr. Kafková, MUDr. Velčevský - dermatovenerologická klinika
úterý MUDr. Procházková – dermatovenerologická klinika
středa MUDr. Šmucler, MUDr. Vlk – stomatologická klinika
čtvrtek MUDr. Kaňa, MUDr. Rathová, MUDr. Rambousek – ORL odd.
Sestra: Marie Marešová
Centrum se zabývá výzkumem využití laserů a obdobných technologií v medicíně. Specializuje se na léčení zhoubných i nezhoubných nádorů ve stomatologii, otorinolaryngologii a dermatovenerologii. Specialisté z těchto oborů využívají Centrum společně.
Rychlý kontakt
Stomatologická klinika

Kateřinská 32
více zde »

contact1.jpg

VFN

U Nemocnice 2
více zde »

contact2.jpg

Fakultní poliklinika

Karlovo náměstí 32
více zde »

contact3.jpg