Odborné poradny

ODBORNÉ PORADNY

 Ambulance pro mikrochirurgickou rekonstrukční chirurgii
Adresa: Stomatologická klinika, areál VFN, U Nemocnice 499/2, Praha 2, vchod A10, přízemí
Telefon: 22496 3138, 2723
E-mail: stom.chir@vfn.cz
Ordinační hodiny:
Pondělí 9.00 – 12. 00 hod.
Poradna se zabývá indikacemi k mikrochirurgickým rekonstrukčním výkonů v terapii vrozených, získaných a pooperačních deformit a defektů obličeje. Poskytuje konsiliární služby pro celou ČR.

Onkologická indikační poradna + Onkologická ambulance a dispenzární péče
Adresa: Stomatologická klinika, areál VFN, U Nemocnice 499/2, Praha 2, vchod A10, přízemí, ambulance č. 1
Telefon: 22496 3138, 2723
E-mail: stom.chir@vfn.cz
Ordinační hodiny:
Onkologická indikační porada: pondělí 8.00 – 10.00 hod.
Onkologická poradna a dispenzární péče: pátek 9.00 – 12.00 hod.

 Poradna zajišťuje komplexní vyšetření, stanovení léčebného postupu, vhodnou rehabilitaci a dispenzarizaci nemocných s nádorovým postižením úst a obličeje. Poskytuje rovněž konsiliární služby. Těsně spolupracuje s ostatními odděleními kliniky, pracovišti VFN a dalšími léčebnými zařízeními ČR.

Ambulance pro onemocnění čelistního kloubu, obličejové bolesti a osteonekrózy čelistí
Adresa: Stomatologická klinika, Fakultní poliklinika, Karlovo náměstí 32, Praha 2, 4. patro
Telefon: 22496 3138, 2723, 6428
E-mail: stom.chir@vfn.cz
Ordinační hodiny:
Čelistní kloub: pondělí – středa 9.00 – 15.00 hod.
Obličejová bolest: čtvrtek 9.00 – 15.00 hod.
Osteonekrózy čelistí: pátek 9.00 - 13.30 hod.

 Poradna pro onemocnění čelistního kloubu zajišťuje komplexní vyšetření, diagnostiku a léčbu onemocnění čelistního kloubu. Díky spolupráci maxilofaciálního chirurga s protetickým oddělením, dětskou revmatologickou klinikou, ortognátní poradnou, fyzioterapeutem a dalšími odděleními VFN nabízí klinika široké možnosti léčby poruch čelistního kloubu: od konzervativní, miniinvazivní (artrocentéza, artroskopie) po otevřenou chirurgickou terapii včetně rekonstrukce čelistního kloubu.

Poradna pro obličejovou bolest zajišťuje komplexní vyšetření, diagnostiku a léčbu obličejové bolesti.

Poradna pro osteonekrózy čelisti zajišťuje komplexní vyšetření, diagnostiku a léčbu osteonekróz.

Ambulance pro kožní tumory obličeje
Adresa: Stomatologická klinika, areál VFN, U Nemocnice 499/2, Praha 2, vchod A10, přízemí
Telefon: 22496 3138, 2723
E-mail: stom.chir@vfn.cz
Ordinační hodiny:
Čtvrtek 9.00 – 12. 00 hod.
Pátek 9.00 – 14.00 (kromě posledního pátku v měsíci)

Poradna provádí vyšetření, diagnostiku a chirurgickou léčbu benigních a maligních kožních lézí.
Spektrum výkonu: excise, exstirpace, uzávěry defektů autotransplantáty nebo kožními laloky. Při závažnějších diagnózách provádí klinika exstirpace uzlin, blokové krční disekce apod.
Neprovádíme: diagnostiku a léčbu běžných kožních onemocnění (provádí kožní lékař)

Centrum fotonické medicíny VFN (CFM)
Adresa: Stomatologická klinika, Ke Karlovu 13, Praha 2, 1. patro
Telefon: 22496 3138, 2723, 5069
E-mail: stom.chir@vfn.cz
Ordinační hodiny:
Pondělí a čtvrtek 9.00 – 15.00 hod.
Pátek 9.00 – 14.00 hod.
Poradna provádí vyšetření, diagnostiku a léčbu benigních a maligních kožních lézí.
Centrum se zabývá výzkumem využití laserů a obdobných technologií v medicíně. Specializuje se na léčení zhoubných i nezhoubných nádorů ve stomatologii a dermatovenerologii. Specialisté z oboru dermatovenerologie využívají Centrum společně.


Rychlý kontakt
Stomatologická klinika

Kateřinská 32
více zde »

contact1.jpg

VFN

U Nemocnice 2
více zde »

contact2.jpg

Fakultní poliklinika

Karlovo náměstí 32
více zde »

contact3.jpg