Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců

Rok:
Příjmení autora:
Řetězec z názvu:
Kód výzkumného záměru:
Kód projektu:
Počet záznamů na stránce:

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.Výsledky vyhledávání podle zadaných kritérií:

Pracoviště:  Klinika infekčních a tropických nemocí 1. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Bulovka
Pracoviště:  Klinika infekčních a tropických nemocí 1. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Bulovka

publikace od 1 do 10 z 741
»   »»

Akando, Benoit - Holub, Michal
The use of CD38+ antigen expression on CD8+ T-lymphocytes as a marker of HIV-1 infection
In: Book of abstracts,Galén,Praha,2004,s. 9-9,abstrakt ve sborníku,

Arientová, Simona - Schramlova, Jana - Ambrožová, Helena - Marešová, Vilma - Holub, Michal
Electron microscopy in the diagnosis of viral gastroenteritis in hospitalised children in the Czech Republic
In: Folia microbiologica,roč. 57,č. 3,2012,s. 177-182,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0015-5632//000303680100003,IF = 0.791 (2012),

Aster, Viktor
Results of vaccination against VHB and VHA in HIV-positive patients
In: Proceedings of abstracts,European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases,Praha,2004,s. 1-1,abstrakt ve sborníku,NI7509,

Aster, Viktor
Hlavní myšlenky a vybraná fakta ze semináře konaného 2. -4. prosince 2004 v Amsterdamu, Holandsko. 1. mezinárodní schůzka na téma HIV a koinfekce hepatitidami
In: Klinická mikrobiologie a infekční lékařství,roč. 11,č. 1,2005,s. 32-35,XII - zprávy z kongresů a odborných společností ve vědeckém / odborném časopise,1211-264X,infektologie,

Aster, Viktor
Profylaxe recidivujících infekcí HSV-1, HSV-2 a VZV
In: Sborník přednášek,Společnost infekčního lékařství ČLS JEP,Praha,2005,s. 1-1,abstrakt ve sborníku,

Aster, Viktor
Virové hepatitidy u HIV infikovaných osob
In: Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy,č. 8,2006,s. 17-20,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0044-1996,infektologie - HIV-infekce,

Aster, Viktor
Virus GBV-C/HGV
In: Sborník abstraktů,1. LF UK,Praha,2006,s. 41-41,abstrakt ve sborníku,

Aster, Viktor
Nové aspekty koinfekce HIV/HGV
In: Sborník abstrakt ,Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové,Hradec Králové,2007,s. 7-7,abstrakt ve sborníku,NR9288,

Aster, Viktor
Průběh a léčba infekce virem hepatitidy C u osob infikovaných HIV
In: Medicína po promoci,roč. 12,č. 3,2011,s. 79-80,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,1212-9445,_,NR9288,

Aster, Viktor - Dohňanská, Mária - Hubáček, P. - Rozsypal, Hanuš - Holub, Michal
Infekce virem HHV-6 a možná souvislost s perikarditidou
In: Sborník abstrakt,Česká společnost infekčního lékařství JEP,Praha,2006,s. 60-60,abstrakt ve sborníku,

Aster, Viktor - Hobstová, J.
Grampositive Bacilli
In: Infectious Diseases,Karolinum,Praha,2003,s. 173-178,učebnice VŠ,

Aster, Viktor - Hobstová, J.
Gramnegative Bacilli
In: Infectious Diseases,Karolinum,Praha,2003,s. 179-191,učebnice VŠ,

Aster, Viktor - Jilich, David - Rozsypal, Hanuš - Machala, Ladislav - Staňková, Marie
Hepatitida u HIV-pozitivního pacienta s recentní syfilitickou infekcí (1)
In: Sborník abstraktů,Česká infektologická společnost ČLS JEP ,Praha,2007,s. 26-26,abstrakt ve sborníku,

Aster, Viktor - Jilich, David - Rozsypal, Hanuš - Machala, Ladislav - Staňková, Marie
Hepatitida u HIV-pozitivního pacienta s recentní syfilitickou infekcí (2)
In: Sborník abstrakt,Slovenská spoločnosť infektológov SLS, Infekčná klinika FN v Trnave, Fakultná nemocnica v Trnave, FZaSP Trnavskej univerzity, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP,Trnava,2007,s. 26-26,abstrakt ve sborníku,

Aster, Viktor - Koenig, J. - Rozsypal, Hanuš - Machala, Ladislav - Staňková, Marie
Influence of GBV-C/HGV infection on CD4 cell count in HIV-infected patients from AIDS-Center in Prague
In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie,č. Suppl. 1,2006,s. 114-114,X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise,1213-323X,infekční nemoci - hepatologie,

Aster, Viktor - Koenig, J. - Staňková, Marie - Rozsypal, Hanuš
Sledování vlivu koinfekce HGV na prognózu pacientů s infekcí HIV
In: Sborník abstrakt,Fakulta vojenského zdravotnictví, Vakcinační centrum - sdružení pro klinické hodnocení očkovacích látek v Hradci Králové,Hradec Králové,2006,s. 8-8,abstrakt ve sborníku,

Aster, Viktor - Koenig, J. - Staňková, Marie - Rozsypal, Hanuš
Sledování vlivu koinfekce HGV na prognózu pacientů s infekcí HIV (závěrečná zpráva)
28 s.,1. LF UK,Praha,výzkumná zpráva,NI7509,

Aster, Viktor - Koenig, J. - Staňková, Marie - Rozsypal, Hanuš - Machala, Ladislav
Sledování vlivu koinfekce HGV na prognózu pacientů s infekcí HIV
In: Sborník abstrakt,Česká hepatologická společnost ČLS JEP,Praha,2006,s. 40-40,abstrakt ve sborníku,

Aster, Viktor - Koenig, J. - Staňková, Marie - Rozsypal, Hanuš - Procházka, B.
Prevalence GBV-c/HGV u HIV infikovaných pacientů a možný význam koinfekce pro vývoj nemoci
In: Sborník abstrakt ,Česká hepatologická společnost ČLS JEP,Praha,2004,s. 1-1,abstrakt ve sborníku,

Aster, Viktor - Koenig, J. - Staňková, Marie - Rozsypal, Hanuš - Procházka, B.
Prevalence GBV-c/HGV u HIV infikovaných pacientů a možný význam koinfekce pro vývoj nemoci (2)
In: Klinická mikrobiologie a infekční lékařství,roč. 11,č. 6,2005,s. 199-203,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1211-264x,mikrobiologie,NI7509,

publikace od 1 do 10 z 741
»   »»Publikace dle jednotlivých pracovišť

Rychlý kontakt
Stomatologická klinika

Kateřinská 32
více zde »

contact1.jpg

VFN

U Nemocnice 2
více zde »

contact2.jpg

Fakultní poliklinika

Karlovo náměstí 32
více zde »

contact3.jpg