Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců

Rok:
Příjmení autora:
Řetězec z názvu:
Kód výzkumného záměru:
Kód projektu:
Počet záznamů na stránce:

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.Výsledky vyhledávání podle zadaných kritérií:

Pracoviště:  Onkologická klinika 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice
Pracoviště:  Onkologická klinika 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice

publikace od 1 do 10 z 740
»   »»

Abe, O. - Abe, R. - Enomoto, K. - Kikuchi, K. - Koyama, H. - Masuda, H. - Nomura, Y. - Petruželka, Luboš - Caffier, H. - /
Effects of radiotherapy and of differences in the extent of surgery for early breast cancer on local recurrence and 15-year survival: An overview of the randomised trials
In: Lancet,č. 366,2005,s. 2087-2106,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0140-6736,onkologie. IF = 23.878 (2005),jine-verejne-zdroje,

Abe, O. - Abe, R. - Enomoto, K. - Kikuchi, K. - Koyama, H. - Masuda, H. - Nomura, Y. - Sakai, K. - Sugimachi, K. - Barkmanová, Jaroslava - /
Effects of chemotherapy and hormonal therapy for early breast cancer on recurrence and 15-year survival: an overview of the randomised trials
In: Lancet,roč. 365,č. 9472,2005,s. 1687-1717,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0140-6736,onkologie. IF = 23.878 (2005),jine-verejne-zdroje,

Abrahámová, Jitka
Panitumumab v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu v kombinaci s chemoterapií
In: Farmakoterapie,roč. 6,č. 2,2010,s. 219-222,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,1801-1209,_,

Abrahámová, Jitka
Komentář ke studiím Bezpečnost a účinnost panitumumabu v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu
In: Farmakoterapie,roč. 5,č. 5,2009,s. 541-541,VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise,1801-1209,_,

Abrahámová, Jitka
Nádory varlat - Terapie testikulárních germinálních nádorů
In: Onkourologie,Galén - Karolinum,Praha,2005,s. 495-501,monografie,

Abrahámová, Jitka
Rakovina prsu - celospolečenský problém
In: Habilitační a inaugurační přednášky na 1. lékařské fakultě 2004,Galen,Praha,2005,s. 11-24,sborník (nekonferenční, neperiodický),

Abrahámová, Jitka
Vybrané otázky - onkologie 10
Galén,Praha,2006,konferenční sborník,

Abrahámová, Jitka
Komentář k článku Léčba karcinomu prsu
In: Klimakterická medicína,roč. 12,č. 1,2007,s. 44-44,VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise,1211-4278,onkologie,

Abrahámová, Jitka
Lapatinib v léčbě karcinomu prsu
In: Remedia,roč. 17,č. 4,2007,s. 400-403,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,0862-8947,onkologie,jine-verejne-zdroje,

Abrahámová, Jitka
Léčebné postupy u nepokročilých testikulárních germinálních nádorů neseminomového typu
In: Klinická onkologie,roč. 21,č. 3,2008,s. 81-85,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,0862-495X,onkologie//_,

Abrahámová, Jitka
Léčebné postupy u testikulárních germinálních nádorů
In: Postgraduální medicína,roč. 10,č. 3-příloha,2008,s. 320-330,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,1212-4184,onkologie//_,

Abrahámová, Jitka - Povýšil, Ctibor - Dušek, Ladislav - /
Nádory varlat
Grada,Praha,2008,monografie,NR8442,NR8443,

Abrahámová, Jitka - Šlampa, Pavel
Nádory penisu - Chemoterapie a chemoradioterapie
In: Onkourologie,Galén - Karolinum,Praha,2005,s. 465-469,monografie,

Adam, Z. - Krejčí, M. - Pour, L. - Feit, J. - Büchler, Tomáš - Hájek, R.
IgA pemphigus associated with monoclonal gammopathy completely resolved after achievement of complete remission of multiple myeloma with bortezomib, cyclophosphamide and dexamethasone regimen
In: Wiener klinische Wochenschrift,roč. 122,č. 9.X,2010,s. 311-314,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0043-5325//000278954200008,IF = 0.747 (2010),LC06027,MSM0021622434

Argalácsová, Soňa - Slanař, Ondřej - Petruželka, Luboš
Farmakogenomická predikce účinnosti tamoxifenu v léčbě hormonálně dependentních postmenopauzálních žen s karcinomem prsu na základě korelace aktivity CYP2D6 a rozboru genotypu MDR-1 genu pro P-glykoprotein
In: Onkologie,roč. 4,č. 5,2010,s. 326-331,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,1802-4475,_,NS10563,

Babjuk, Marko - Brabec, Petr - Dušek, Ladislav - Pavlík, Tomáš - Fínek, Jindřich - Pacík, Dalibor - Petruželka, Luboš - Matoušková, Michaela
Moderní řešení mezioborové komunikace urologů a onkologů a jeho implementace na příkladu hormonálně refrakterního karcinomu prostaty
In: Česká urologie,roč. 13,č. 2,2009,s. 149-160,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,1211-8729,_,jine-verejne-zdroje,

Babjuk, Marko - Petruželka, Luboš - Dušek, Ladislav - Fínek, Jindřich - Mužík, Jan - Pavlík, Tomáš - Povýšil, Ctibor
Léčba metastatických nádorů ledvin
Galén,Praha,2011,monografie,jine-verejne-zdroje,

Barek, J. - Bencko, Vladimír - Novotný, Jan - Zima, J.
Příspěvek k laboratorním metodám likvidace protinádorových léčiv
In: Praktický lékař,roč. 88,č. 5,2008,s. 255-258,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,0032-6739,onkologie//_,LC06035,MSM0021620857

Barkmanová, Jaroslava
Karcinoidy
In: Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy,roč. 54,č. 32,2005,s. 15-16,VI - původní popularizační článek v novinách,0044-1996,onkologie,

Barkmanová, Jaroslava
Somatostatin and its natural and synthetic analogues
In: OncoAcademy.cz,2005,s. 1-1,X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise,1801-2647,onkologie,

publikace od 1 do 10 z 740
»   »»Publikace dle jednotlivých pracovišť

Rychlý kontakt
Stomatologická klinika

Kateřinská 32
více zde »

contact1.jpg

VFN

U Nemocnice 2
více zde »

contact2.jpg

Fakultní poliklinika

Karlovo náměstí 32
více zde »

contact3.jpg