Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců

Rok:
Příjmení autora:
Řetězec z názvu:
Kód výzkumného záměru:
Kód projektu:
Počet záznamů na stránce:

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.Výsledky vyhledávání podle zadaných kritérií:

Pracoviště:  III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice
Pracoviště:  III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice

publikace od 1 do 10 z 5513
»   »»

Abs, R. - Wollmann, H. - Koltowska-Haggstrom, M. - Hána, Václav - Monson, J. - /
Determinants of IGF-1 SDS in young adults with severe childhood-onset growth hormone (GH) deficiency (CO-GHD) at re-start of GH treatment
ENEA 2008,Neuroendocrine association,Turecko,2008,s. OC215-OC215,abstrakt ve sborníku,

Abs, Roger - Jonsson, P. - Koltowska-Haggstrom, M. - Monson, J. - Hána, Václav
Cildhood-Onset Growth Hormone Deficiency (CO-GHD): the outcome in adults based on the KIMS analysis of etiological subgroups
In: 12th International Congress of Endocrinology,International Society of Endocrinology,Lisabon,2004,s. 116-116,abstrakt ve sborníku,

Adámek, Svatopluk - Broulík, Petr D. - Libánský, Petr - Tvrdoň, J. - Naňka, Ondřej
Záludnosti operací pro primární hyperparathyreózu
In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa,roč. 6,č. Suppl. 2,2003,s. 18-19,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1211-9326,anatomie.,ND6856,

Adámek, Svatopluk - Libánský, P. - Tvrdoň, Jiří - Pafko, Pavel - Broulík, Petr D.
Chirurgická léčba primární hyperparathyreozy na specializovaném pracovišti
In: Osteologický bulletin,roč. 7,č. 3,2002,s. 95-98,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,1211-3778,chirurgie,

Adámek, Svatopluk - Libánský, P. - Tvrdoň, Jiří - Pafko, Pavel - Broulík, Petr D.
Naše zkušenosti s bilaterálním přístupem při chirurgické léčbě primární hyperparatyreózy
In: Rozhledy v chirurgii,roč. 81,č. 9,2002,s. 443-449,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0035-9351,chirurgie.,ND6856,

Adámek, Svatopluk - Libánský, Petr - Lischke, Robert - Foltán, René - Kubinyi, Jozef - Broulík, Petr D.
Surgical therapy of primary hyperparathyrodism in the context of orthopaedic diagnosis and treatment: Our experiences in 441 patients
In: Acta Chirurgiae Orthopedicae et Traumatologiae Čechoslovaca,roč. 78,č. 4,2011,s. 355-360,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0001-5415//000295191900012,_,jine-verejne-zdroje,

Adámek, Svatopluk - Libánský, Petr - Schützner, Jan - Broulík, Petr D. - Belšan, T.
Operační přístup k mediastinálním adenomům a karcinomům parathyroidey
In: Sborník lékařský,roč. 101,č. 4,2000,s. 307-314,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0036-5327,chirurgie,

Adámek, Svatopluk - Vavřík, Jiří - Schützner, Jan - Broulík, Petr D. - Belšan, T.
Otázka nutnosti a spolehlivosti předoperačních lokalizačních vyšetření u primární hyperparathyreózy
In: Sborník lékařský,roč. 101,č. 4,2000,s. 289-296,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,0036-5327,chirurgie,

Adámek, Svatopluk - Vavřík, Jiří - Schützner, Jan - Broulík, Petr D. - Belšan, T.
Problematika operací pro primární hyperparathyreózu v terénu nodozní strumy
In: Sborník lékařský,roč. 101,č. 4,2000,s. 297-306,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0036-5327,chirurgie,

Adamíková, A. - Bakala, J. - Rybka, J. - Svačina, Štěpán
Postavení adhezivních molekul ICAM-1, VCAM-1, Eselektinu a HS-CRP v detekci asymptomatické koronární nemoci u diabetiků 2. typu
In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa,roč. 10,č. Suppl. 1,2007,s. 39-39,X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise,1211-9326,obezitologie,NR8384,

Adamíková, A. - Kojecký, V. - Rybka, J. - Svačina, Štěpán
Levels of adhesion molecules bear a relationship to triglyceride levels in type 2 diabetic subjects with proven silent ischemia
In: International Angiology,roč. 27,č. 4,2008,s. 307-312,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0392-9590//000258752000007,angiologie - diabetologie. IF = 1.418 (2008),MSM0021620807

Adamíková, Alena
Některé aspekty patofyziologie makrovaskulárních komplikací u diabetiků 2. typu a jejich uplatnění
105 s.,1. LF UK Praha,Praha,2007,dizertační práce (PhD.),

Adamíková, Alena - Bakala, Jiří - Bernatek, Jaromír - Rybka, Jaroslav - Svačina, Štěpán
Transient ischemic dilation ratio (TID) correlates with HbA1c in patients with diabetes type 2 with proven myocardial ischemia according to exercise myocardial SPECT
In: Annals of Nuclear Medicine,roč. 20,č. 9,2006,s. 615-621,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0914-7187,diabetologie. IF = 0.779 (2006),MSM0021620807

Adamková, V. - Hubáček, Jaroslav - Lánská, Věra - Vrablík, Michal - Lesná, I.K. - Suchánek, P. - Zimmelová, P. - Veleminský, M.
Association between duration of the sleep and body weight
In: Physiological Research,roč. 58,č. Suppl. 1,2009,s. S27-S31,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0862-8408//000270857100006,IF = 1.430 (2009),NR8895,

Al Taj, Z. - Límanová, Zdeňka - Hníková, O. - Krude, H. - Lebl, J.
O Matyáši, kterému přestala růst štítná žláza
In: Kazuistiky z molekulární genetiky,Galén,Praha,2006,s. 93-95,monografie,MSM0021620814

Al Taji, E. - Biebermann, H. - Límanová, Zdeňka - Hníková, O. - Zikmund, J. - Dame, C. - Gruters, A. - Lebl, J. - Krude, H.
Screening for mutations in transcription factors in a Czech cohort of 170 patients with congenital and early-onset hypothyroidism: identification of a novel PAX8 mutation in dominantly inherited early-onset non-autoimmune hypothyroidism
In: European Journal of Endocrinology,roč. 156,č. 5,2007,s. 521-529,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0804-4643,endokrinologie. IF = 3.239 (2007),jine-verejne-zdroje,

Aldhoon, B. - Hainer, Vojtěch - Bendlová, B. - Kunešová, Marie - Pařízková, Jana - Kabrnová, K. - Braunerová, Radka - Wagenknecht, Martin - Šrámková, D. - Hlavatý, P.
P-PPAR g polymorphism in obesity: Weight-loss maintenance, psychobehavioral indexes and energy intake during-year folow-up
In: International Journal of Obesity,roč. 28,č. Suppl. 1,2004,s. S105-S105,X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise,0307-0565,obezitologie. IF = 3.459 (2004),OC B17.40,VZ 23761

Anděl, M. - Novák, J. - Kučera, J. - Potočková, J. - Treslová, I. - Perušičová, Jindřiška - /
LADA type of diabetes among Prague urban unselected diabetic patients
In: Diabetologia,roč. 44,č. Suppl. 1,2001,s. A104-A104,X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise,0012-186X,diabetologie. IF = 6.299 (2001),NO5043,

Anděl, M. - Novák, Jan - Kučera, Petr - Březina, J. - Perušičová, Jindřiška - /
Diabeteas mellitus 1. typu manifestovaný ve vyšším věku, tzv. LADA (Latent Autoimmune diabetes in Adults)
In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa,roč. 4 ,č. 3,2001,s. 158-171,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1212-6853,diabetologie.,

Anderlová, Kateřina
Vliv farmakologických intervencí a redukční diety na metabolizmus tukové tkáně u pacientů s obezitou a diabetes mellitus 2. typu
110 s.,1. LF UK Praha,Praha,2007,dizertační práce (PhD.),

publikace od 1 do 10 z 5513
»   »»Publikace dle jednotlivých pracovišť

Rychlý kontakt
Stomatologická klinika

Kateřinská 32
více zde »

contact1.jpg

VFN

U Nemocnice 2
více zde »

contact2.jpg

Fakultní poliklinika

Karlovo náměstí 32
více zde »

contact3.jpg