Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců

Rok:
Příjmení autora:
Řetězec z názvu:
Kód výzkumného záměru:
Kód projektu:
Počet záznamů na stránce:

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.Výsledky vyhledávání podle zadaných kritérií:

Pracoviště:  Onkologická klinika 1. lékařské fakulty a Fakultní Thomayerovy nemocnice
Pracoviště:  Onkologická klinika 1. lékařské fakulty a Fakultní Thomayerovy nemocnice

publikace od 1 do 10 z 16
»   »»

Abrahámová, Jitka
Nejnovější poznatky v léčbě pokročilého hepatocelulárního karcinomu
In: Acta medicinae,roč. 1,č. 2,2012,s. 30-34,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1805-398X,_,jine-verejne-zdroje,

Büchler, Tomáš
Komentář k článku Köhler O,Belej K. Léčba uroteliálního karcinomu horních močových cest
In: Urologie pro praxi,roč. 13,č. 5,2012,s. 208-208,IV - recenze,1213-1768,_,jine-verejne-zdroje,

Büchler, Tomáš
Retreatment trastuzumabem po progresi na léčbě trastuzumabem a lapatinibem u pacientek s metastatickým HER2-pozitivním karcinomem prsu
In: Onkologie,roč. 6,č. 4,2012,s. 219-220,VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise,1802-4475,_,jine-verejne-zdroje,

Büchler, Tomáš - Abrahámová, Jitka
Germinální nádory varlat - přehled diagnostiky a terapie
In: Acta medicinae,roč. 1,č. 2,2012,s. 52-54,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1805-398X,_,jine-verejne-zdroje,

Büchler, Tomáš - Dušek, P. - Brisuda, A. - Šimonová, K. - Fencl, P. - Jarkovský, J. - Babjuk, M. - Abrahámová, Jitka
Pozitronová emisní tomografie a klinické prediktory přežití u primárních extragonadálních germinálních nádorů
In: Klinická onkologie,roč. 25,č. 3,2012,s. 178-183,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0862-495X,_,NS10420,

Büchler, Tomáš - Grimová, Jana - Umhoová, Pavla - Žitňanská, Lucie - Abrahámová, Jitka
Neonkologické pozdní následky terapie germinálních nádorů varlat
In: Urologie pro praxi,roč. 13,č. 4,2012,s. 163-166,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,1213-1768,_,NS10420,

Büchler, Tomáš - Klapka, R. - Melichar, B. - Brabec, P. - Dusek, L. - Vyzula, R. - Abrahámová, Jitka
Sunitinib followed by sorafenib or vice versa for metastatic renal cell carcinoma-data from the Czech registry
In: Annals of Oncology,roč. 23,č. 2,2012,s. 395-401,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0923-7534//000299744400018,IF = 7.384 (2012),jine-verejne-zdroje,

Büchler, Tomáš - Nohejlová-Medková, A. - Kupec, M. - Blaha, M. - Pavlík, T. - Dušek, L. - Abrahámová, Jitka
Porovnání nákladů u režimů XELOX a FOLFOX-4 v léčbě kolorektálního karcinomu.
In: Klinická onkologie,roč. 25,č. 6,2012,s. 440-444,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0862-495X,_,operacni-programy,

Büchler, Tomáš - Novotný, Jan - Foldyna, Martin
Testikulární nádory (C62)
Onkologie v klinické praxi,Mladá fronta,Praha,2012,s. 359-371,monografie,jine-verejne-zdroje,

Büchler, Tomáš - Pavlik, T - Bortlicek, Z - Poprach, A - Vyzula, R - Abrahámová, Jitka - Melichar, B
Objective response and time to progression on sequential treatment with sunitinib and sorafenib in metastatic renal cell carcinoma
In: Medical oncology,roč. 29,č. 5,2012,s. 3321-3324,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1357-0560//000311513800046,IF = 2.147 (2012),jine-verejne-zdroje,

Büchler, Tomáš - Simonova, K - Fencl, P - Jarkovsky, J - Abrahámová, Jitka
Clinical Outcomes of Patients with Nonseminomatous Germ Cell Tumours and Negative Postchemotherapy Positron Emission Tomography
In: Cancer investigation,roč. 30,č. 6,2012,s. 487-492,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0735-7907//000304751300006,IF = 2.238 (2012),NS10420,

Grimová, J. - Büchler, Tomáš - Fencl, P. - Šimonová, K. - Donátová, Zuzana - Boublíková, Ludmila - Kupec, M. - Jarabák, J. - Zachoval, R. - Abrahámová, Jitka
Korelace výsledku pozitronové emisní tomografie a nálezu při resekci reziduálních lézí po chemoterapii neseminomových germinálních nádorů
In: Česká urologie,roč. 16,č. 1,2012,s. 43-49,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1211-8729,_,NS10240,

Poprach, A - Bortlicek, Z - Büchler, Tomáš - Melichar, B - Lakomy, R - Vyzula, R - Brabec, P - Svoboda, M - Dusek, L - Gregor, J
Patients with advanced and metastatic renal cell carcinoma treated with targeted therapy in the Czech Republic: twenty cancer centres, six agents, one database
In: Medical oncology,roč. 29,č. 5,2012,s. 3314-3320,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1357-0560//000311513800045,IF = 2.147 (2012),MZ0MOU2005

Poprach, A - Pavlik, T - Melichar, B - Puzanov, I - Dusek, L - Bortlicek, Z - Vyzula, R - Abrahámová, Jitka - Büchler, Tomáš
Skin toxicity and efficacy of sunitinib and sorafenib in metastatic renal cell carcinoma: a national registry-based study
In: Annals of oncology,roč. 23,č. 12,2012,s. 3137-3143,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0923-7534//000311642100021,IF = 7.384 (2012),MZ0MOU2005

Poprach, A. - Büchler, Tomáš - Bortlíček, Z. - Dušek, L. - Vyzula, R.
Klinický registr RENIS
In: Klinická onkologie,roč. 25,č. 4,2012,s. 299-301,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0862-495X,_,jine-verejne-zdroje,

Stenner, F - Chastonay, R - Liewen, H - Haile, SR - Cathomas, R - Rothermundt, C - Siciliano, RD - Stoll, S - Knuth, A - Büchler, Tomáš - Porta, C - Renner, C - Samaras, P
A Pooled Analysis of Sequential Therapies with Sorafenib and Sunitinib in Metastatic Renal Cell Carcinoma
In: Oncology,roč. 82,č. 6,2012,s. 333-340,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0030-2414//000306100400006,IF = 2.165 (2012),jine-verejne-zdroje,

publikace od 1 do 10 z 16
»   »»Publikace dle jednotlivých pracovišť

Rychlý kontakt
Stomatologická klinika

Kateřinská 32
více zde »

contact1.jpg

VFN

U Nemocnice 2
více zde »

contact2.jpg

Fakultní poliklinika

Karlovo náměstí 32
více zde »

contact3.jpg