Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců

Rok:
Příjmení autora:
Řetězec z názvu:
Kód výzkumného záměru:
Kód projektu:
Počet záznamů na stránce:

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.Výsledky vyhledávání podle zadaných kritérií:

Pracoviště:  Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. lékařské fakulty a Fakultní Thomayerovy nemocnice
Pracoviště:  Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. lékařské fakulty a Fakultní Thomayerovy nemocnice

publikace od 1 do 10 z 63
»   »»

Cihlář, Jan
Vzácná varianta pražského groše Jana Lucemburského a VI. skupina Castelinovy typologie.
In: Numismatické listy,roč. 67,č. 3,2012,s. 131-134,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0029-6074,_,neverejne-zdroje,

Cihlář, Jan - Zazula, Roman - Žáčková, Martina
Pacienti s težkou akutní pankreatitidou hospitalizovaní na ARK FTN Praha
In: Ročenka intenzivní medicíny 2005,Galén,Praha,2005,s. 209-212,abstrakt ve sborníku,

Hytych, Vladislav - Horaždovský, P. - Vernerová, A. - Bártů, Václava - Vašáková, Martina - Zazula, Roman - Spálený Antonín - Schindler, Ivo
Systematická radikální mediastinální lymfadenektomie
In: Aktuality oboru TRN,Hradec Králové,2007,s. 9-11,abstrakt ve sborníku,

Hytych, Vladislav - Horažďovský, Pavel - Konopa, Zdeněk - Chlumský, Jan - Schindler, Ivo - Spálený, Antonín - Tašková, Alice
Hrudní chirurgie v diagnostice a léčbě plicních onemocnění - ne vždy úspěšná
In: Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL,roč. 6,č. 3,2009,s. S29-S30,X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise,1802-0518,_,

Hytych, Vladislav - Horažďovský, Pavel - Konopa, Zdeněk - Chlumský, Jan - Schindler, Ivo - Spálený, Antonín - Tašková, Alice
Naše zkušenosti s VTS/VATS operacemi plic
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL,Geum,Semily,2009,s. 16-17,abstrakt ve sborníku,

Hytych, Vladislav - Horažďovský, Pavel - Konopa, Zdeněk - Chlumský, Jan - Schindler, Ivo - Spálený, Antonín - Tašková, Alice - Vašáková, Martina
Naše zkušenosti s VATS resekcemi plic
Sborník abstrakt,GEUM,Semily,2009,s. 20-21,abstrakt ve sborníku,

Hytych, Vladislav - Horažďovský, Pavel - Vernerová, Alice - Bártů, Václava - Vašáková, Martina - Spálený, Antonín - Schindler, Ivo
Totální mediastinální lymadenektomie
In: Ročenka intenzivní medicíny 2006,Anesteziologicko-resuscitační-klinika 1.lékařské fakulty University Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze,Kroměříž,2006,s. 40-42,ročenka,

Hytych, Vladislav - Chlumský, Jan - Schindler, Ivo
Volumreduktivní operace a bulektomie, taktika a technika
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL,Geum,Semily,2009,s. 12-13,abstrakt ve sborníku,

Měšťák, Jan
Komplexní chirurgická péče o ženy s onkologickým onemocněním prsu
In: Časopis lékařů českých,roč. 142,č. 12,2003,s. 250-253,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0008-7335,plastická chirurgie,

Pokorná, Milana - Nečas, Emanuel - Skřipský, Roman - Kratochvíl, Jaroslav - Andrlík, Michal - Franěk, Ondřej
How accurately can the aetiology of cardiac arrest be established in an out-of-hospital setting? Analysis by 'Concordance in Diagnosis Crosscheck Tables'
In: Resuscitation,roč. 82,č. 4,2011,s. 391-397,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0300-9572//000289555800006,IF = 3.601 (2011),NR7970,MSM0021620806

Průcha, M. - Zazula, Roman - Dubská, L.
Pro-atrial natriuretic peptide does not predict survival in patients with sepsis
Intensive care medicine, Suplement 1,Springer,Germany, Berlin,2008,s. 211-211,abstrakt ve sborníku,

Průcha, Miroslav - Deigner, Hans-Petr - Zazula, Roman - Herold, Ivan - Kavka, Bohumil - Blaess, Marcus - Moeller, Eva - Landre, Julien - Reinhart, Konrad - Russwurm, Stefan
Gene expression in sepsis is independent of center-associated effects and indicates a tight regulation of the inflammatory process
In: Critical Care,roč. 10,č. Suppl. 1,2006,s. P92-P92,X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise,1466-609X,intenzivní medicína. IF = 3.116 (2006),

Průcha, Miroslav - Herold, Ivan - Zazula, Roman - Dubská, Ludmila - Kavka, Bohumil
Monocytární deaktivace a produkce tumor nekrotizujícího faktoru alfa ex vivo - prognostické parametry u pacientů jednotek intenzívní péče
In: Anesteziologie a intenzivní medicína,roč. 14,č. 5,2003,s. 223-227,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1214-2158,intenzivní medicína,

Průcha, Miroslav - Herold, Ivan - Zazula, Roman - Dubská, Ludmila - Kavka, Bohumil
Srovnání prokalcitoninu, interleukinu-6 a C-reaktivního proteinu v diferenciální diagnostice pacientů JIP se syndromem sepse
In: Vnitřní lékařství,roč. 49,č. 7,2003,s. 541-547,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0042-773X,molekulární biologie,

Průcha, Miroslav - Moller, Eva - Deigner, Peter - Russwurm, Stefan - Matoška, Václav - Zazula, Roman - Herold, Ivan - Sedláčková, Ludmila
Gene expression in septic patients manifest significant diagnostic signatures despite strong center-associated effects
In: FEBS Journal,roč. 272,č. Suppl. 1,2005,s. 131-131,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1742-464X,molekulární biologie,

Průcha, Miroslav - Ruryk, Andriy - Boriss, Hinnerk - Möller, Eva - Zazula, Roman - Herold, Ivan - Claus, Ralf - Reinhart, Konrad - Deigner, Peter - Russwurm, Stefan
Expression profiling: toward and application in sepsis diagnostics
In: Shock,roč. 22,č. 1,2004,s. 29-33,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1073-2322,molekulární biologie. IF = 3.122 (2004),jine-verejne-zdroje,

Průcha, Miroslav - Sedláčková, Lenka - Hynek, T. - Zazula, Roman - /
Srovnání semikvantitativního a kvantitativního stanovení prokalcitoninu u kriticky nemocných
In: Anesteziologie a intenzivní medicína,roč. 20,č. 5,2009,s. 281-281,X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise,1214-2158,_,

Průcha, Miroslav - Zazula, Roman - Dubská, L. - Sedláčková, L.
Pro-atriální natriuretický peptid u pacientů v sepsi, těžké sepsi a septickém šoku
In: Klinická biochemie a metabolismus,roč. 15,č. 3,2007,s. 127-131,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1210-7921,intenzívní medicína,jine-verejne-zdroje,

Průcha, Miroslav - Zazula, Roman - Herold, Ivan - Dostál, Miroslav - Dubská, Ludmila
Pro-natriuretický peptid - prognostický parametr u pacientů v sepsi?
In: Ročenka intenzivní medicíny 2005,Galén,Praha,2005,s. 224-224,abstrakt ve sborníku,

Průcha, Miroslav - Zazula, Roman - Herold, Ivan - Dostál, Miroslav - Kavka, Bohumil
Pro-atrial natriuretic peptide in patients with sepsis, severe sepsis and septic shock
In: Critical Care,roč. 9,č. Suppl. 1,2005,s. 139-139,X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise,1466-609X,intenzivní medicína. IF = 2.932 (2005),

publikace od 1 do 10 z 63
»   »»Publikace dle jednotlivých pracovišť

Rychlý kontakt
Stomatologická klinika

Kateřinská 32
více zde »

contact1.jpg

VFN

U Nemocnice 2
více zde »

contact2.jpg

Fakultní poliklinika

Karlovo náměstí 32
více zde »

contact3.jpg