Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců

Rok:
Příjmení autora:
Řetězec z názvu:
Kód výzkumného záměru:
Kód projektu:
Počet záznamů na stránce:

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.Výsledky vyhledávání podle zadaných kritérií:

Pracoviště:  Farmakologický ústav 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice
Pracoviště:  Farmakologický ústav 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice

publikace od 1 do 10 z 529
»   »»

Adámek, Svatopluk - Matoušková, Olga - Pafko, Pavel - Slanař, Ondřej - Perlík, František
The role of diclofenac and piritramide in the management of acute postoperative pain in hernioplasty
In: Bratislavské lekárske listy,roč. 111,č. 11,2010,s. 616-618,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0006-9248//000286355000008,IF = 0.345 (2010),MSM0021620849,MSM0021620820

Anzenbacherová, Eva - Anzenbacher, Pavel - Svoboda, Zbyněk - Ulrichová, Jitka - Květina, Jaroslav - Zoulová, Jana - Perlík, František - Martínková, Jiřina
Minipig as a model for drug metabolism in man: comparison of in vitro and in vivo metabolism of propafenone
In: Biomedical Papers,roč. 147,č. 2,2003,s. 155-159,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1213-8118,farmakologie.,COST B 15.50

Argalácsová, Soňa - Slanař, Ondřej - Petruželka, Luboš
Farmakogenomická predikce účinnosti tamoxifenu v léčbě hormonálně dependentních postmenopauzálních žen s karcinomem prsu na základě korelace aktivity CYP2D6 a rozboru genotypu MDR-1 genu pro P-glykoprotein
In: Onkologie,roč. 4,č. 5,2010,s. 326-331,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,1802-4475,_,NS10563,

Bortlík, Martin - Ďuricová, Dana - Malíčková, Karin - Machková, Naděžda - Bouzková, Eva - Hrdlička, Luděk - Komárek, Arnošt - Lukáš, Milan
Infliximab trough levels may predict sustained response to infliximab in patients with Crohn's disease
In: Journal of Crohn's and Colitis,roč. 6,č. S1,2012,s. S153-153,X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise,1873-9946,IF = 3.385 (2012),

Buchar, Evžen - Kmoníčková, Eva - Anzenbacher, Pavel - Křížková, Jana - Anzenbacherová, Eva - Potměšil, Petr - Kameníková, Ludmila - Holý, Antonín - Zídek, Zdeněk
Effects of acyclic nucleoside phosphonate Tenofovir disoproxil fumarate on CYP450 metabolizing system of primary rat hepatocytes and liver microsomes
In: Proceedings,Institute of Molecular Physiology and Genetics, Slovak Academy of Sciences,Bratislava,2006,s. 298-298,abstrakt ve sborníku,GA305/04/0127,AV0Z50390512

Burisch, Johan - Xia, Bing - Cukovic-Cavka, Silvija - Kaimakliotis, John - Ďuricová, Dana - /
Is There an East-West Gradient in the Incidence of IBD in Europe? and Further Far East in China? First Results From the Epicom Study
In: Gastroenterology,roč. 142,č. 5,2012,s. S569-570,X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise,0016-5085//000306994303171,IF = 12.821 (2012),

Buzková, Helena
Osteoporóza farmakoterapie - bakaláři
2006,E-learning,

Buzková, Helena - Pechandová, Kristina - Danzig, Vilém - Vařeka, Tomáš - Perlík, František - Žák, Aleš - Slanař, Ondřej
Lipid-lowering effect of fluvastatin in relation to cytochrome P450 2C9 variant alleles frequently distributed in the Czech population
In: Medical Science Monitor,roč. 18,č. 8,2012,s. CR512-CR517,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1234-1010//000308604800012,IF = 1.358 (2012),

Buzková, Helena - Pechandová, Kristina - Mikoviny, Rudolf - Slanař, Ondřej - Perlík, František
Polymorphisms of MDR1 and CYP2C9 genes in the Czech population
In: Acta Pharmacologica Sinica,roč. 27,č. Suppl. 1,2006,s. 232-232,X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise,1671-4083,farmakogenetika. IF = 1.397 (2006),GAUK 18/2005,

Buzková, Helena - Pechandová, Kristina - Slanař, Ondřej - Perlík, František
Genetic Polymorphism of Cytochrome P450 and Methods for its Determination
In: Prague Medical Report (Sborník lékařský),roč. 107,č. 4,2006,s. 383-393,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,1214-6994,farmakogenetika - cytochrom P450,GAUK 18/2005,

Buzková, Helena - Pechandová, Kristina - Slanař, Ondřej - Perlík, František
Frequency of single nucleotide polymorphisms of CYP2D6 in the Czech population
In: Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology,roč. 97,č. Suppl. 1,2005,s. 120-121,X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise,1742-7835,farmakogenetika. IF = 1.489 (2005),

Buzková, Helena - Pechandová, Kristina - Slanař, Ondřej - Perlík, František
Frequency of single nucleotide polymorphisms of CYP2D6 in the Czech population
In: Cell Biochemistry and Function,roč. 26,č. 1,2008,s. 76-81,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0263-6484//000253110500011,farmakogenetika. IF = 1.333 (2008),1A8632,

Buzková, Helena - Pechandová, Kristina - Slanař, Ondřej - Perlík, František
Genetický polymorfismus cytochromu CYP2C9 v české populaci
In: Klinická biochemie a metabolismus,roč. 15,č. 2,2007,s. 102-105,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1210-7921,farmakogenetika//_,GAUK 18/C/2005,

Bysterská, P. - Svozílková, Petra - Filipec, Martin - Farghali, Hassan
Ovlivnění exprese iNOS selektivními imunosupresivními látkami
In: Sborník abstrakt,Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii,České Budějovice,2004,s. 7-7,abstrakt ve sborníku,GP305/03/D130 ,NI7531,NL7418,

Bysterská, Petra
Antihistaminika - výukový text
Praha,2006,E-learning,

Bysterská, Petra - Farghali, Hassan - Svozílková, Petra
The Effect of Immunosuppressants on non-Specific Immunity Cells Following Keratoplasty in Mice
In: 7. studentská vědecká konference. Sekce postgraduální postery. ,1.LF UK Praha,Praha,2006,s. 41-42,abstrakt ve sborníku,GP305/03/D130,MSM0021620807

Bysterská, Petra - Svozílková, Petra - Farghali, Hassan
The Role of non-Specific Immunity Cells and Inos in Murine Corneal Grafts in Early Phases After Transplantation Versus Rejection Time: Comparison of Tacrolimus, Mycophenolate Mofetil and Aminoguanidine Effects
In: Sborník abstrakt s programem,Česká transplantační společnost,Brno,2006,s. P53-P53,abstrakt ve sborníku,GP305/03/D130,MSM0021620807

Bysterská, Petra - Svozílková, Petra - Farghali, Hassan
The effect of immunosuppressants and evaluation of non-specific immunity cells in murine corneal grafts focusing on early phases after transplantation
In: Physiological Research,roč. 56,č. 5,2007,s. 603-610,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0862-8408,farmakologie. IF = 1.505 (2007),jine-verejne-zdroje,

Bysterská, Petra - Svozílková, Petra - Filipec, Martin - Farghali, Hassan
Ovlivnění exprese iNOS selektivními imunosupresivními látkami
In: Folia Phoenix,č. Suppl. 1,2005,s. 7-7,X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise,1801-1063,farmakologie - toxikologie - oftalmologie,GA305/03/D130,NI7531,NL7418,

Bysterská, Petra - Svozílková, Petra - Martínek, Jindřich - Farghali, Hassan
The effect of immunosuppressants on non-specific immunity cells following keratoplasty in micesty
In: European Journal of Clinical Investigation,č. Suppl. 1,2006,s. 51-51,X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise,0014-2972,farmakologie - oftalmologie. IF = 2.847 (2006),GD305/03/D130,

publikace od 1 do 10 z 529
»   »»Publikace dle jednotlivých pracovišť

Rychlý kontakt
Stomatologická klinika

Kateřinská 32
více zde »

contact1.jpg

VFN

U Nemocnice 2
více zde »

contact2.jpg

Fakultní poliklinika

Karlovo náměstí 32
více zde »

contact3.jpg