Zápis z konference JAR -grant

l1.jpgPrezidentem  mezinárodního sdružení je Walter Herzog , předsedou letošního 22. ročníku byl jmenován   Kit Vaughan. Sympózium bylo rozděleno na  2 hlavní sekce : biomechaniku a biomateriály. Sekce byly nadále rozděleny na podskupiny : pohyb, patologie a rehabilitace, ergonomie pohybu, možnosti kostních náhrad, kostní a zubní náhrady, využití a aplikace biomateriálů,  zátěžové testy, výpočtové metody ( metoda MKP – metoda konečných prvků ).

Česká republika se prezentovala ústním sdělením MUDr. Ing. Radka Jirmana  ze Stomatologické kliniky 1. LF UK v Praze a VFN v Praze v sekci biomateriály – kostní náhrady. Tématem přednášky bylo zhotovení individuálních 3D  náhrad skeletálních defektů. Byla představena metodika designu , výroby a aplikace  3D ( třídimenzionálních ) náhrad. Tyto specifické náhrady se vyrábějí ve spolupráci dvou univerzitních pracovišť Stomatologické kliniky 1. LF UK v Praze ,Strojní fakulty ČVUT laboratoře biomechaniky člověka a dvou komerčních dodavatelů z České republiky.

Prezentovaný příspěvek zaujal odbornou veřejnost mimo jiné i důvodu, že jako jeden z mála představil propojení nových trendů v základním výzkumu s finální aplikací těchto poznatků v klinické praxi. Byly prezentovány případy jak skeletálních  , tak i čelistních defektů, které se podařilo díky metodě výroby individuálních  3D náhrad úspěšně odoperovat a zaléčit.

Konference proběhla na vysoké odborné a  společenské  úrovni. V závěru bych rád poděkoval ČSK za podporu při prezentaci České republiky . Tento projekt vznikl rovněž za podpory grantu č. 106/07/0023.

l3.jpg

Rychlý kontakt
Stomatologická klinika

Kateřinská 32
více zde »

contact1.jpg

VFN

U Nemocnice 2
více zde »

contact2.jpg

Fakultní poliklinika

Karlovo náměstí 32
více zde »

contact3.jpg