XVI. Kutnohorské stomatologické dny

Atmosféra je druhou podstatnou výhodou tohoto setkání, na které se těší celá řada zubních lékařů, nejen z blízkého okolí. Celé setkání začalo příjemným posezením v upravené středočeské galerii, bývalé jezuitské koleji, po kterém následoval neopakovatelný koncert v chrámu Sv. Barbory. Po večerních osobních setkáních byl zahájen vlastní sobotní program. Celý sobotní program měla v patronaci Stomatologická klinika 
1. lékařské fakulty v Praze, o to zajímavější však byla úvodní přednáška pana profesora Jiřího Vaňka, CSc. z Masarykovy Univerzity v Brně. Ve své přednášce ukázal své obrovské zkušenosti s vývojem zubních implantátů, s jejich nasazením, a lékařům představil minulost 
i možnosti této zajímavé technologie v budoucnosti. Následující přednáška dopoledního bloku patřila doc. MUDr. Romanu Šmuclerovi, CSc., který se snažil poukázat na úskalí i možné výhody začlenění zubních implantátů do praxe praktického zubního lékaře. Dnes jsou zubní implantáty standardním postupem, který je dostupný technicky i ekonomicky. Je tedy potřeba, aby z ní velké množství pacientů, kterým by tato technologie pomohla, mohlo benefitovat. 
Na straně druhé je potřeba projít řádným školením, popřípadě spolupracovat s vysoce kvalitním týmem. Dopolední blok přednášek uzavřel Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., který svou přednášku věnoval onkologické tématice. Byla zaměřena spíše prakticky než teoreticky. Lékaři si mohli, z ohromného množství obrazové dokumentace, připomenout poznatky z medicíny a dřívějšího vzdělávání, a zároveň rozšířit povědomí o nejnovější postupy. Onkologická problematika je nesmírně závažná, pro lékaře v terénu ne vždy snadná. Odpolední blok zahájil As. MUDr. Petr Barták ze Stomatologické kliniky Praha, který se věnoval problematice celokeramických prací. Zejména se snažil poukázat na jednotlivé typy, které se velmi zásadně liší svými fyzikálními, a tedy i užitnými hodnotami. Jeho přednáška kladla velký důraz na skutečně praktické pochopení celé této problematiky. Je nutné, aby celokeramické práce svými užitnými i estetickými kvalitami skutečně předčily jiné typy fxních zubních náhrad, například kovokeramické nebo zlaté. Odpolední blok uzavřel, za Stomatologickou kliniku Praha, pan As. Korábek, který velmi vtipnou formou zopakoval základní poznatky z paradentologie. Jeho přednáška byla nejen odborně fundovaná, ale svým velmi zajímavým a zábavným postupem byla tím pravým, co posluchači chtěli slyšet při zakončení celodenního rokování.

Do nedělního programu zasáhl za naši kliniku Doc. Luděk Peřinka, který se věnoval problematice konzervační stomatologie. Už se těšíme na příští ročník.

Rychlý kontakt
Stomatologická klinika

Kateřinská 32
více zde »

contact1.jpg

VFN

U Nemocnice 2
více zde »

contact2.jpg

Fakultní poliklinika

Karlovo náměstí 32
více zde »

contact3.jpg