Účast Stomatologické kliniky na PDD 2010

pdd2010.jpgLékaři ze Stomatologické kliniky VFN a l. LF UK, Praha byli autory 10 přednášek v sekcích zabývajících se protetikou, parodontologií, endodoncií, čelistním kloubem, implantologií i chirurgickými postupy. Posluchači měli možnost si vyslechnout následující příspěvky autorů ze Stomatologické kliniky:

- Mezičelisti u pacientů s oboustrannými rozštěpovými vadami – mezioborová spolupráce maxilofaciálního chirurga a protetika (Bartoňová M., Kozák J., Hubáček M.)
- Estetická a funkční rehabilitace rozsáhlého defektu v maxilofaciální oblasti – kasuistika (Seidler V., Holakovský J., Hubálková H., Mazánek J., Bartoňová M.)
- Naše zkušenosti s preparací zubů  s využitím preparačních fréz a ultrazvuku (Charvát J., Marčíková D.)
- Týmová řešení estetického požadavku pacienta (Nedvědová M., Vondráčková L.)
- Dens invaginatus (Ott D.)
- Autologní  aplikace krve při léčbě hypermobility TMK (Machoň V., Klíma K., Englová K.)
- Využití diodového laseru při léčbě leukoplakií (Vlk M., Šmucler R.)
- Rehabilitace atrofických čelistí kombinací ortognátní chirurgie a dentálních implantátů (Foltán R., Hanzelka T., Šimůnek P., Svobodová B.)
- Terapie sklerotizující osteomyelitis  (Hoffmanová J., Pavlíková G.)
- Individuální náhrada dolní čelisti s protetickou sanací (Jirman R., Horák Z., Holakovský J., Mazánek J.)

Přednášející ve svých příspěvcích prezentovali zajímavé výsledky práce na klinice. Velká část z nich představuje mezioborovou spolupráci a současně odráží náplň grantových projektů řešených na Stomatologické klinice.

Novinkou letošních PDD byl doprovodný program, jehož součástí byla i tříhodinová panelová diskuze. “Často kladené otázky v protetické stomatologii“ s MUDr. R. Mounajjedem, Ph.D. a hosty z klinických pracovišť a soukromých praxí. Dr. Mounajjed představil 3 kasuistiky a s hosty diskutoval o možných řešeních. U kulatého stolu se tak sešli MUDr. J. Krňoulová, Ph.D, MUDr. J. Nožička, doc. MUDr. H. Hubálková, Ph.D, MUDr. J. Kunkela a prof. MUDr. T. Dostálová, DrSc., MBA. Debata díky klinickým pracovníkům ukázala, že protetika není jen otázka preparace na celoplášťovou korunku, ale že při ošetřování pacienta je vždy nezbytný komplexní přístup s řešením problémů rovněž z oblasti ortodontie, parodontologie apod.
Aktivní účast lékařů ze Stomatologické kliniky l. LF UK v Praze na PDD se setkala s pozitivním ohlasem účastníků kongresu, a proto přednášejícím gratuluji k úspěchu a přeji hodně elánu do jejich další odborné práce.

Více ZDE.

Doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.
Praha, 11.10.2010

Rychlý kontakt
Stomatologická klinika

Kateřinská 32
více zde »

contact1.jpg

VFN

U Nemocnice 2
více zde »

contact2.jpg

Fakultní poliklinika

Karlovo náměstí 32
více zde »

contact3.jpg