Vyhledávání kontaktech


Vyhledávat v   ,
Seznam pracovišť 1. LF UK

Název WWW Telefon Adresa
Děkan https://www.lf1.cuni.cz/dekan... 224 964 237 224 963 015 Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Děkanát 224 964 237 Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Děkanát: Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem http://cps.lf1.cuni.cz 224 968 574 Studničkova 7, Praha 2 - Albertov, 120 00
Děkanát: Centrum pro eHealth a telemedicinu http://cet.lf1.cuni.cz Sítná 3105, 272 01 Kladno 2
Děkanát: Ekonomický úsek https://www.lf1.cuni.cz/konta... 224 964 250 Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Děkanát: Finanční oddělení https://www.lf1.cuni.cz/finan... 224 964 248 Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Děkanát: Grantové oddělení https://www.lf1.cuni.cz/dekan... 224 964 264 Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Děkanát: Hospodářské oddělení https://www.lf1.cuni.cz/hospo... 224 964 375 Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Děkanát: Medicínské informační centrum pro evropské projekty http://micep.cuni.cz 224 962 846 224 962 847 Karlovo náměstí 40 – Faustův dům, Praha 2, 120 00
Děkanát: Mzdová účtárna https://www.lf1.cuni.cz/dekan... 224 964 284 Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Děkanát: Oddělení strategického rozvoje https://www.lf1.cuni.cz/oddel... 224 964 392 Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Děkanát: Oddělení komunikace https://www.lf1.cuni.cz/oddel... 224 964 640 Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Děkanát: Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky https://www.lf1.cuni.cz/dekan... 224 964 187 Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Děkanát: Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání https://www.lf1.cuni.cz/dekan... 224 964 571 Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Děkanát: Oddělení veřejných zakázek https://www.lf1.cuni.cz/dekan... 224 964 260 Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Děkanát: Oddělení výpočetní techniky / Centrum podpory multimediálních forem výuky https://www.lf1.cuni.cz/dekan... 224 964 100 Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Děkanát: Personální oddělení https://www.lf1.cuni.cz/dekan... 224 964 254 Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Děkanát: Právní oddělení https://www.lf1.cuni.cz/dekan... 224 964 312 Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Děkanát: Sekretariát https://www.lf1.cuni.cz/dekan... 224 964 237 224 963 015 Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Děkanát: Správa majetku https://www.lf1.cuni.cz/sprav... 224 964 138 Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Děkanát: Studijní oddělení https://www.lf1.cuni.cz/dekan... 224 964 201 Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Děkanát: Technicko - provozní oddělení https://www.lf1.cuni.cz/dekan... 224 964 352 Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Anatomický ústav, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova http://anat.lf1.cuni.cz/inter... 224 965 780 U Nemocnice 3, Praha 2, 128 00
Anesteziologicko - resuscitační klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Thomayerova nemocnice http://www.arkftn.cz 261 083 811 Vídeňská 800, Praha 4, 140 59
BIOCEV http://biocev.lf1.cuni.cz 325 873 031 Průmyslová 595, 252 42 Vestec
Centrum pokročilého preklinického zobrazování, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova http://capi.lf1.cuni.cz 224 965 901 Salmovská 3, Praha 2, 120 00
Centrum pro experimentální biomodely, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova http://ulb.lf1.cuni.cz/ 224 965 815 U Nemocnice 5, Praha 2, 128 53
Dermatovenerologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze http://kozni.lf1.cuni.cz/ 224 962 586 224 962 400 U nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08
Farmakologický ústav, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze http://farm.lf1.cuni.cz/ 224 968 104 Albertov 4, Praha 2, 128 00
Foniatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze http://fonia.lf1.cuni.cz/ 224 964 931 Žitná 24, Praha 2, 120 00
Fyziologický ústav, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova http://fyziologie.lf1.cuni.cz 224 968 430 224 968 432 Albertov 5, Praha 2, 128 00
Geriatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze http://geri.lf1.cuni.cz/ 225 374 111 ústř. 225 374 175 sekret. Londýnská 15, Praha 2, 120 00
Gynekologicko - porodnická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze http://gynpo.lf1.cuni.cz/ 224 912 964 224 967 425 Apolinářská 18, Praha 2, 128 51
Gynekologicko - porodnická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Nemocnice Na Bulovce http://bulovka.cz/kliniky-a-o... 266 081 111 266 083 229 Budínova 2, Praha 8, 180 81
Chirurgická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Nemocnice Na Bulovce http://chirbul.lf1.cuni.cz/ 266 082 161 266 082 176 266 082 430 Budínova 2, Praha 8, 180 81
Chirurgická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Thomayerova nemocnice http://ftnchir.lf1.cuni.cz/ 261 081 111 261 082 632 Vídeňská 800, Praha 4, 140 59
I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úrazové chirurgie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze http://chir1.lf1.cuni.cz 224 962 215 U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08
I. interní klinika - klinika hematologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze http://int1.lf1.cuni.cz/ 224 962 527 U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08
I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze http://tubres.lf1.cuni.cz/ 224 941 500 Karlovo náměstí 32, 121 11 Praha 2
II. chirurgická klinika - kardiovaskulární chirurgie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze http://www.kardiochirurgie-vf... 224 962 709 U Nemocnice 2, Praha 2, 120 00
II. interní klinika  - klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze http://int2.lf1.cuni.cz/ 224 962 605 224 922 692 224 962 651 U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08
III. chirurgická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice v Motole http://chir3.lf1.cuni.cz/ 224 438 000 224 438 001 V Úvalu 84, Praha 5 - Motol, 150 06
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze http://int3.lf1.cuni.cz 224 962 922 U Nemocnice 1, Praha 2, 128 08
Interní klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha https://uvn.cz/index.php?opti... 973 203 097 U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02
IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze http://int4.lf1.cuni.cz/ 224 962 506 U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08
Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze http://www.adiktologie.cz/ 224 968 270 224 968 269 Apolinářská 4, 128 00 Praha 2
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha http://karim-uvn.lf1.cuni.cz 973 202 999
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze http://www.karim-vfn.cz/ 224 962 243 224 962 311 U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08
Klinika infekčních a tropických nemocí, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Nemocnice Na Bulovce http://infekce.lf1.cuni.cz/ 266 082 717 266 082 472 Budínova 2, Praha 8, Bulovka, 180 81
Klinika infekčních nemocí, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova a Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha http://infuvn.lf1.cuni.cz/ 973 203 553 U Vojenské nemocnice 1200,Praha 6, 169 02
Klinika nefrologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze http://nefr.lf1.cuni.cz 224 962 696 224 962 574 U nemocnice 2, Praha 2, 128 08
Klinika ortopedie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a  Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 973 203 284
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice v Motole http://orl.lf1.cuni.cz 224 434 301 V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze http://kddl.lf1.cuni.cz/ 224 967 734 224 967 734 Ke Karlovu 2, Praha 2, 121 00
Klinika plastické chirurgie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Nemocnice Na Bulovce http://plchir.lf1.cuni.cz/ 266 081 111 266 083 204 Budínova 2, Praha 8, 180 81
Klinika pracovního lékařství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze http://nempov.lf1.cuni.cz/ 224 964 530 224 964 630 Na Bojišti 1, Praha 2, 120 00
Klinika rehabilitačního lékařství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze http://rehabilitace.lf1.cuni.... 224 968 479 224 968 478 Albertov 7, Praha 2, 128 00
Klinika spondylochirurgie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice v Motole 224 432 581
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha http://www.uvn.cz/neurosurg 973 202 963 U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, Střešovice, 169 02
Neurologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze http://www.neuro.lf1.cuni.cz/ 224 965 549 224 965 550 Kateřinská 30, Praha 2, 120 00
Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a  Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha http://www.uvn.cz/CS/index.ph... 973 203 191 U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02
Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze http://ocni.lf1.cuni.cz/ 224 962 329 224 963 030 U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08
Onkologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Thomayerova nemocnice http://www.ftn.cz/pacientum-a... 261 083 492
Onkologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze http://onkologie.lf1.cuni.cz/ 224 962 219 224 917 830 U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08
Onkologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a  Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha https://uvn.cz/index.php?opti... 224 962 219
Ortopedická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice v Motole http://orto.lf1.cuni.cz 224 433 901 V úvalu 84, Praha 5, 150 06
Ortopedická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Nemocnice Na Bulovce http://ortbul.lf1.cuni.cz/ 266 081 111 266 082 844 Budínova 2, Praha 8, 180 81
Pediatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Thomayerova nemocnice http://pediatrie.lf1.cuni.cz/ 261 083 180 Vídeňská 800, Praha 4, 140 59
Pneumologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Thomayerova nemocnice http://pneumologie.lf1.cuni.cz  261 083 853 261 082 372 Vídeňská 800, Praha 4, 140 59
Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze http://psychiatrie.lf1.cuni.c... 224 965 344-5 Ke Karlovu 11, Praha 2, 121 28
Radiodiagnostická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze http://radio.lf1.cuni.cz/ 224 962 233 U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08
Revmatologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Revmatologický ústav http://www.revma.cz/ 234 075 249 234 075 244 234 075 210 Praha 2, Na Slupi 4, 120 00
Stomatologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze http://stomatologie.lf1.cuni.... 224 963 191 Kateřinská 32, Praha 2, 128 01
Urologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze http://www.urologicka-klinika... 224 967 848 224 967 847 224 967 050 Ke Karlovu 6, Praha 2, 128 08
Ústav biofyziky a informatiky, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova http://ubi.lf1.cuni.cz/ 224 965 842 Salmovská 1, Praha 2, 120 00
Ústav biochemie a experimentální onkologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova http://ubeo.lf1.cuni.cz/ 224 965 732 U Nemocnice 5, Praha 2, 128 53
Ústav biologie a lékařské genetiky, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze http://ublg.lf1.cuni.cz 224 968 141 Albertov 4, Praha 2, 128 00
Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova http://udl.lf1.cuni.cz/ 224 963 449 (Jazyky) 224 965 621 (Dějiny) Ústav cizích jazyků (Foreign Languages): Karlovo náměstí 40, 128 00 Praha 2, Dějiny lékařství (History of Medicine): U Nemocnice 4, 121 08 Praha 2
Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova http://uhiem.lf1.cuni.cz 224 968 125 Albertov 4, Praha 2, 128 00
Ústav humanitních studií v lékařství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova http://uhsl.wz.cz/ 224 963 442 Karlovo náměstí 40, Praha 2, 128 00
Ústav hygieny a epidemiologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze http://hyg.lf1.cuni.cz/ 224 919 967 Studničkova 7, Praha 2, 128 00
Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze http://uim.lf1.cuni.cz/ 224 968 472 224 966 264 Studničkova 7, Praha 2, 128 00
Ústav klinické a experimentální hematologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Ústav hematologie a krevní transfúze http://www.uhkt.cz/ 221 977 217 U Nemocnice 1, Praha 2, 128 20
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze http://ulbld.lf1.cuni.cz/ 224 964 281 U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08, tel.: 224962841, fax: 224962848::Kateřinská 32, Praha 2, 121 08, tel.: 224964281, fax: 224964280, email: bioch@lf1.cuni.cz
Ústav nukleární medicíny, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze http://unm.lf1.cuni.cz/ 224 965 813 Salmovská 3, Praha 2, 120 00
Ústav patologické fyziologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova  http://patofyziologie.lf1.cun... 224 965 901 224 965 916 U Nemocnice 5, Praha 2, 128 53
Ústav patologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze http://pau.lf1.cuni.cz/ 224 968 710 224 968 685 Studničkova 2, Praha 2, 128 00
Ústav radiační onkologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Nemocnice Na Bulovce http://bulovka.cz/kliniky-a-o... 283 840 990 ext. 103 Budínova 2, Praha 8, 180 81
Ústav soudního lékařství a toxikologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze http://soudni.lf1.cuni.cz 224 968 615 224 968 614 Studničkova 4, Praha 2, 128 21
Ústav tělesné výchovy, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova http://utv.lf1.cuni.cz/ 224 965 816 Salmovská 5,120 00 Praha 2
Ústav tělovýchovného lékařství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze http://utl.lf1.cuni.cz/ 224 965 716 Salmovská 5, Praha 2, 120 00
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova http://utpo.lf1.cuni.cz/ 224 968 805 Albertov 2049/7, 128 00 Praha 2
Ústav vědeckých informací, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze http://uvi.lf1.cuni.cz 224 965 602 U Nemocnice 4, Praha 2, 121 08
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova http://usm.lf1.cuni.cz/~ppetr... 224 963 439 Karlovo náměstí 40, Praha 2, 128 00
Ústav všeobecného lékařství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova http://vselek.lf1.cuni.cz/ 224 968 508 Praha 2, Albertov 7, 128 00
Rychlý kontakt
Stomatologická klinika

Kateřinská 32
více zde »

contact1.jpg

VFN

U Nemocnice 2
více zde »

contact2.jpg

Fakultní poliklinika

Karlovo náměstí 32
více zde »

contact3.jpg