Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců

Rok:
Příjmení autora:
Řetězec z názvu:
Kód výzkumného záměru:
Kód projektu:
Počet záznamů na stránce:

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.Výsledky vyhledávání podle zadaných kritérií:

Pracoviště:  Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice
Pracoviště:  Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice

publikace od 1 do 10 z 227
»   »»

Balíková, Marie
Vzpomínka na Patricka Toselanda
In: Soudní lékařství,roč. 48,č. 4,2003,s. 60-62,XI - biografický článek (životní jubileum, nekrolog) ve vědeckém / odborném časopise,0371-1854,toxikologie.,

Balíková, Marie
Vývojové trendy toxikologických vyšetření v praxi
In: Soudní lékařství,roč. 49,č. 1,2004,s. 7-10,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1210-7875,toxikologie.,

Balíková, Marie
Standardy pro forenzně toxikologická vyšetření - téma k odborné diskuzi
In: Soudní lékařství,roč. 49,č. 4,2004,s. 63-66,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1210-7875,toxikologie.,

Balíková, Marie
Forenzní a klinická toxikologie. Laboratorní toxikologická vyšetření
Galén,Praha,2004,monografie,MSM 111100005

Balíková, Marie
An Event Associated with Fatal 2, 5-dimethoxy-4-bromoamphetamine Overdose
In: 2004 -SOFT-TIAFT- FBI. Global Partners for Justice and Health,Washington DC,2004,s. 247-247,abstrakt ve sborníku,

Balíková, Marie
Zneužití a abuzus gama-hydroxybutyrátu (GHB) a interpretace toxikologických nálezů
In: Soudní lékařství,roč. 50,č. 1,2005,s. 7-8,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,1210-7875,toxikologie,

Balíková, Marie
Nonfatal and fatal DOB (2, 5-dimethoxy-4-bromamphetamine) overdose
In: Forensic Science International,roč. 153,2005,s. 85-91,V - kazuistika,0379-0738,toxikologie - forenzní vědy. IF = 1.577 (2005),MSM 111100005, MSM111100001

Balíková, Marie
Hair Analysis for Drugs of Abuse. Plausibility of Interpretation (1)
In: Biomedical Papers,roč. 149,č. 2,2005,s. 199-207,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,1213-8118,toxikologie - farmakologie,

Balíková, Marie
Hair Analysis for Drugs of Abuse. Plausibility of Interpretation (2)
In: Biomedical Papers,roč. 149,č. Suppl. 1,2005,s. 61-61,X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise,1213-8118,toxikologie - farmakologie,

Balíková, Marie
Toxicology in the Czech Republic in 2005
In: Bulletin of The International Association of Forensic Toxicologists,roč. 35,č. 4,2005,s. 112-112,VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise,1080-9945,toxikologie,

Balíková, Marie
O ignoranci záměrné i z neznalosti a jejích důsledcích
In: Závislosti a my,roč. 1,č. 2,2000,s. 23-23,VI - původní popularizační článek v populárně-vědeckém časopise,1213-8584,toxikologie,MK ČR E8418,

Balíková, Marie
Drogy jako nebezpečí pro většinovou populaci
In: Závislosť,č. 26 - čtvrtletník,2000,s. 47-47,VI - původní popularizační článek v populárně-vědeckém časopise,1335-6763,toxikologie,MK SR 873/93

Balíková, Marie
15. Mezinárodní konference Alcohol, Drugs and Traffic Safety, T 2000
In: Bulletin Národní protidrogové centrály,roč. 6,č. 3,2000,s. 23-27,VI - původní popularizační článek v populárně-vědeckém časopise,1211-8834,forenzní vědy - toxikologie,

Balíková, Marie
Mezinárodní konference TIAFT v Praze. Společenský přínos využití moderních poznatků z forenzní toxikologie
In: Nemocnice,č. 5,2001,s. 22-26,VI - původní popularizační článek v populárně-vědeckém časopise,0000-0000,toxikologie forenzní a klinická.,

Balíková, Marie
Konference toxikologů upozornila na prudký rozvoj oboru a snahy zabezpečit kvalitu
In: Zdravotnické noviny ,roč. 50,č. 41,2001,s. 26-27,VI - původní popularizační článek v novinách,0044-1996,toxikologie forenzní a klinická.,

Balíková, Marie
Toxikologické analýzy pro potřeby klinické a soudní
In: Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy,roč. 50,č. 30,2001,s. 6-8,VI - původní popularizační článek v novinách,0044-1996,toxikologie,

Balíková, Marie
Editorial. Excerpts from TIAFT 2001 Prague. Selected papers from the 39th TIAFT Meeting in Prague, 27-30 August 2001
In: Forensic Science International,roč. 128,č. 1-2, Spec.Issue,2002,s. 1-2,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0379-0738,toxikologie. IF = 1.023 (2002),

Balíková, Marie
Collective Poisoning with Hallucinogenous Herbal Tea
In: Forensic Science International,roč. 128,2002,s. 50-52,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0379-0738,toxikologie. IF = 1.023 (2002),MSM 111100005

Balíková, Marie
Mezinárodní konference TIAFT 2001 Prague. Společenské využití moderních poznatků z toxikologie
In: Sborník ze semináře,Praha,2002,s. 90-94,stať ve sborníku,RN20002002001,G-004

Balíková, Marie
Interpretace nálezů opiátů, popř. morfinu v moči
In: Sborník ze semináře,Policejní akademie ČR,Praha,2002,s. 78-81,stať ve sborníku,RN20002002001,GÚ Policejní akademie ČR G-004

publikace od 1 do 10 z 227
»   »»Publikace dle jednotlivých pracovišť

Rychlý kontakt
Stomatologická klinika

Kateřinská 32
více zde »

contact1.jpg

VFN

U Nemocnice 2
více zde »

contact2.jpg

Fakultní poliklinika

Karlovo náměstí 32
více zde »

contact3.jpg