Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců

Rok:
Příjmení autora:
Řetězec z názvu:
Kód výzkumného záměru:
Kód projektu:
Počet záznamů na stránce:

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.Výsledky vyhledávání podle zadaných kritérií:

Pracoviště:  Ústav imunologie a mikrobiologie 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice
Pracoviště:  Ústav imunologie a mikrobiologie 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice

publikace od 1 do 10 z 1318
»   »»

Adámková, Václava
Racionální antibiotická léčba akutní otitidy u dětí z pohledu mikrobiologa
In: Pediatrie pro praxi,roč. 2010,č. 11,2010,s. 301-303,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,1213-0494,_,jine-verejne-zdroje,

Aldhoun, J.A. - Kolářová, Libuše - Horák, Petr - Skírnisson, K.
Bird schistosome diversity in Iceland: molecular evidence
In: Journal of Helminthology,roč. 83,č. 2,2009,s. 173-180,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0022-149X//000266509300010,IF = 0.863 (2009),GP206/07/P092,GA206/06/0777,MSM0021620828

Alexander, R. - Městecký, Jiří
Neutralizing antibodies in mucosal secretions: IgG or IgA?
In: Current HIV Research,roč. 6,č. 5,2007,s. 588-593,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,1570-162X,imunologie. IF = 2.653 (2007),MSM0021620812

Amaraa, Ravdan - Marečková, Helena - Urbánek, Petr - Fučíková, Terezie
Immunological predictors of different responses to combination therapy with interferon alfa and ribavirin in patients with chronic hepatitis C
In: Journal of Gastroenterology,roč. 38,č. 3,2003,s. 254-259,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0944-1174,hepatologie. IF = 1.179 (2003),NI6015,IAA257403

Amaraa, Ravdan - Marečková, Helena - Urbánek, Petr - Fučíková, Terezie
Production of interleukins 10 and 12 by activated peripheral blood monocytes /macrophages in patients suffering from chronic hepatitis C virus with respect to interferon and ribavirin treatment
In: Immunology Letters,roč. 83,č. 3,2002,s. 209-214,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0165-2478,imunologie - hepatologie. IF = 1.847 (2002),

Amaraa, Ravdan - Marečková, Helena - Urbánek, Petr - Fučíková, Terezie
Zvýšení počtu CD4+T pomocných (Th) 1 lymfocytů v periferní krvi a jejich kompartmentalizace v jaterní tkáni u pacientů s chronickou hepatitidou C
In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie,roč. 56,č. 3,2002,s. 88-94,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1213-323X,hepatologie - imunologie.,NI5470-3,NI6015-3/00,

Amaraa, Ravdan - Marečková, Helena - Urbánek, Petr - Fučíková, Terezie
Production of interleukins 10 and 12 by activated peripheral blood monocytes/macrophages in patients suffering from chronic hepatitis C virus infection with respect to the response to interferon and ribavirin treatment
In: Immunology Letters,roč. 83,č. 3,2002,s. 209-214,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0165-2478,hepatologie - imunologie. IF = 1.847 (2002),NI5470-3,NI6015,

Amaraa, Ravdan - Marečková, Helena - Urbánek, Petr - Fučíková, Terezie
T Helper, cytotoxic T lymphocyte, NK cell and NK-T cell subpopulations in patients with chronic hepatitis C (2)
In: Folia Microbiologica,roč. 47,č. 6,2002,s. 717-722,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0015-5632,imunologie - hepatologie. IF = 0.979 (2002),NI5470-3,NI6015,

Amaraa, Ravdan - Marečková, Helena - Urbánek, Petr - Fučíková, Terezie - Janatková, Ivana
Autoimunitní projevy u pacientů s chronickou hepatitidou C
In: Klinická imunológia a alergológia,roč. 2001,č. 3,2001,s. 48-48,X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise,1335-0013,imunologie.,NB6574,

Anders, Martin - Kitzlerová, Eva - Sánchez, D. - Tučková, L. - Pekáriková, A. - Tlaskalová-Hogenová, Helena
Serological markers of celiac disease and anti-calreticulum autoantibodies in psychiatric patients
Quo vadis, psychiatria? Sborník přednášek a abstrakt 7. sjezdu České psychiatrické společnosti s mezinárodní účastí,Galén,Praha,2008,s. 1-2,stať ve sborníku,NR8805,MSM0021620849

Anders, Martin - Kitzlerová, Eva - Sánchez, D. - Tučková, L. - Pekáriková, A. - Tlaskalová-Hogenová, Helena
Intestinum- klíč ke vzniku depresivních poruch?
In: Psychiatrie,roč. 13,č. Suppl.1,2009,s. 17-18,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,1211-7579,_,NR8805,MSM0021620849

Antošová, Marie - Jiskra, Jan - Marečková, Helena - Límanová, Zdeňka
Úloha regulačních a kostimulačních prvků buněčné a humorální imunity v patogenezi tyreoidální autoimunity: patofyziologické mechanizmy, klinický význam a možnosti cílené terapie
In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa,roč. 11,č. 4,2008,s. 186-192,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,1211-9326,imunologie - endokrinologie//_,

Antošová, Marie - Jiskra, Jan - Marečková, Helena - Potluková, Eliška - Límanová, Zdeňka
Subpopulace lymfocytů v aspirátech získaných tenkojehlovou aspirační biopsií štítné žlázy u autoimunitních a neautoimunitních tyreopatií
In: Sborník abstraktů,Nucleus HK,Hradec Králové,2007,s. 116-116,abstrakt ve sborníku,

Ashabani, A. - Abushofa, U. - Aburewill, S. - Abdelazez, M. - Tučková, L. - Tlaskalová-Hogenová, Helena
Classification of the abstract: Transglutaminase, autoantibodies and screening
In: Abstract Book,Paříž,2002,s. P58-P58,abstrakt ve sborníku,IAA5020205,

Ashabani, A. - Errabtea, H. - Shapan, A. - Tučková, L. - Tlaskalová-Hogenová, Helena
Serologic markers of untreated celiac disease in Lybian children: Antigliadin, antitransglutaminase, antiendomysial, and anticalreticulin antibodies
In: Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition,č. 33,2001,s. 276-282,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0277-2116,imunologie. IF = 2.077 (2001),NI5051,GA310/00/1373,Ministry of High Education of the Great Libyan Arab Jamaheria 33-988102

Ashabani, H. - Absuhofa, U. - Aburewill, S. - Abdelazez, M. - Tučková, L. - Tlaskalová-Hogenová, Helena
The prevalence of coeliac disease in lybian children with type 1 diabetes mellitus
In: Diabetes-Metabolism Research and Reviews,č. 19,2003,s. 69-75,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1520-7552,imunologie - diabetologie. IF = 3.205 (2003),GA310/01/0933,GA310/02/1470,AV0Z5020903

Astl, Jaromír - Martínk, Jindřich - Kučera, Tomáš - Veselý, David - Pácová, Hana - Šterzl, Ivan - Betka, Jan
Exprese vybraných cytokinů a vazebných protinů u karinomů oofaryngu a jejich metastáz a v tkání patrové mandle s chronickým zánětem.
In: Sborník abstrakt,Česká otorinolaryngologická společnost,Ústí nad Labem,2004,s. 88-89,abstrakt ve sborníku,NI7484,

Astl, Jaromír - Šterzl, Ivan - Martínek, Jindřich - Betka, Jan - Veselý, David - Taudy, Miloš - Laštůvka, Petr - Matucha, Petr - Ungerová, Věra
Stanovení sérových a tkáňových hladin cytokinů u nemocných s adenomem příštítného tělíska a hyperplázií přístitného tělíska před a po parathyreoidektomii
102 s.,FN Motol,Praha,výzkumná zpráva,NK6023,

Astl, Jaromír - Šterzl, Ivan - Veselý, David - Matucha, P. - Taudy, Miloš - /
Předoperační a pooperační sérové hladiny IGF-I, TGF beta 1 a bFGF u operovaných pro onemocnění příštítných tělísek
In: Sborník abstrakt 64. kongres ČS ORL a chirurgie hlavy a krku,2001,s. 58-58,abstrakt ve sborníku,

Astl, Jaromír - Veselý, D. - Kučera, T. - Martínek, Jindřich - Pácová, Hana - Šterzl, Ivan - Betka, Jan
Sérové hladinyIL-2, IL-4, IL-10 a TGFBeta1 a jejich srovnání s markery angiogeneze a apoptózy u karcinomů a chronického zánětu patrové mandle
In: Otorinolaryngologie a foniatrie,roč. 55,č. 2,2006,s. 88-91,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1210-7867,imunologie - onkologie,NR9077,

publikace od 1 do 10 z 1318
»   »»Publikace dle jednotlivých pracovišť

Rychlý kontakt
Stomatologická klinika

Kateřinská 32
více zde »

contact1.jpg

VFN

U Nemocnice 2
více zde »

contact2.jpg

Fakultní poliklinika

Karlovo náměstí 32
více zde »

contact3.jpg