35. kongres Evropské protetické asociace v Bernu

Pracovníci Stomatologické kliniky 1. LF UK a současně členové České společnosti protetické stomatologie Doc. MUDr. Hubálková Hana, Ph.D., Doc. MUDr. Marie Bartoňová, MUDr. Charvát Jindřich, CSc., CSc., Linetskiy I., DM. se aktivně zúčastnili 35. kongresu Evropské protetické asociace v Bernu, Švýcarsko (28.9. – 2.10.2011).

Na EPA kongresu byly prezentovány následující příspěvky:
1. přednáška: OP36
Hubálková H., Bartoňová M., Charvát J., Holakovský J., Hubáček M.:
Can Temporary Technologies Fully Substitute Biologic Functions of
Maxillofacial Defects?
2. přednáška: OP69
Linetskiy I, Demenko V., Hubálková H., Nesvit K.,Shevchenko A.:
Importance of a Concept of Ultimate Occlusal Load in Dental Implant Selection
3. poster: PP40
Demenko V., Linetskiy I., Hubálková H., Nesvit V.,Shevchenko A.,Novikov S.:
Biomechanical substantiation of implant selection for immediate implantation
in mandible molar region.

Ústní prezentace se týkala možností chirurgicko-protetické rehabilitace pacientů
s defekty v maxilofaciální oblasti, dále kvality života u pacientů se získanými
defekty po chirurgické léčbě v orofaciální oblasti onkologicky nemocných, dále
příspěvek pojednával o možnostech protetické rehabilitace u pacienta po těžkém
úrazu.
Další ústní prezentace pojednávala o výběru implantátů na základě exaktní metody
konečných prvků s ohledem na biomechanickou odpověď kosti po zavedení
cylindrických implantátů různých rozměrů. Získaná data byla použita k porovnání
implantátů různých velikostí s jejich schopností odolávat okluznímu zatížení.
Posterová prezentace se zaměřila na vyhodnocení napětí v kosti v okolí implantátů
imediátně zatížených v molárové oblasti mandibuly.

Po jednáních o pregraduálním i postgraduálním vzdělávání v oboru protetické stomatologie a zubního lékařství a jeho perspektivách v Evropě (prof.B. Owal, prof.R.Mericske, prof. R. Welfare, prof. P. Wright, prof. W. Kalk, dr. J. Wilson, prof.I.Grunert) se přednášející zúčastnili hlavního meetingu-EPA Council s představiteli Evropské protetické asociace a národních protetických společností, kde byla diskutována úroveň vzdělání zubních lékařů v oblasti protetického zubního lékařství. EPA pro zvýšení kvality zubní péče ustanovila “EPA recognized prostetic specialist“ (http://www.epadental.org/).
Hubálková H., Bartoňová M., Charvát J., a T. Dostálová jsou z rozhodnutí Výboru EPA uznáni specialisty v oboru protetické stomatologie jako první z České republiky. Diplom – viz příloha.
Doc. MUDr. H. Hubálková, Ph.D., předsedkyně České společnosti protetické stomatologie, se stala členem EPA Councilu a byla požádána o uspořádání mezinárodního EPA kongresu v Praze v roce 2015.

Rychlý kontakt
Stomatologická klinika

Kateřinská 32
více zde »

contact1.jpg

VFN

U Nemocnice 2
více zde »

contact2.jpg

Fakultní poliklinika

Karlovo náměstí 32
více zde »

contact3.jpg